eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

poniedziałek, 16 stycznia 2012

Alert z powodu srokosza

Ostatnio obserwowałem reakcję mazurków i dzwońców (foto) na żerującego srokosza (foto). Miejscem obserwacjibyły pola. Ostatnio się ochłodziło, więc i drapieżnik oraz jego potencjalne ofiary były zajęte intensywnym żerowaniem (foto srokosza). Jednak tak mazurki, jak i dzwońce mimo, że były od srokosza daleko (po około 500 i 850 m), były wyraźnie zaniepokojone. I choć tylko czasem przerywały żerowanie startując gwałtownie i  prawdopodobnie profilaktycznie do lotu,  ich zachowanie wprost sugerowało, iż liczą się z obecnością drapieżcy, mimo z pozoru bezpiecznej od niego odległości. Jak widać ów specyficzny „alert” z ich punktu widzenia miał sens, co wprost sugeruje skalę potencjału srokosza, jako drapieżnika, a także świadczy o być może tym artefakcie w zachowaniu ptaków, że świetny wzrok nie pozwalał im przejść w takim towarzystwie spokojnie do zwykłych zajęć. Inna rzecz, że za całym tym zachowaniem drobnych ptaków stała świetna znajomość obyczajów srokosza, który i mnie zawsze był znany z dużej przebiegłości oraz sprytu, gdzie okazja bywała zwykle świetną szansą na atak. Nic dziwnego zatem, że ptak wywołał w okolicy aż takie poruszenie…

srokosz zerujacy94

...żerujący srokosz...

...preying great grey shrike...

dzwonce stado 0000

...stado zaniepokojonych dzwońców...

...flock of alarmed greenfinches...

(c) endoors

Alert because of the great grey shrike

Recently I observed the reaction of tree sparrows and greenfinches (photo) to the preying great grey shrike (photo). Fields were a place of observation. Recently it cooled off, so and the predator and his potential victims were busy with intensive preying (photo of the great grey shrike). However yes tree sparrows, as well as greenfinches even though were far from the great grey shrike (after about 500 and 850 m), clearly were alarmed. And although sometimes they only stopped preying starting violently and probably prophylactically for the flight, keeping them directly suggested that assailants were taking the presence into account, in spite of seemingly safe from it distances. As can be seen that peculiar "alert" from their point of view made sense what directly is suggesting the scale of the potential of the great grey shrike, as the predator, as well as proves about perhaps this artefact in keeping birds the great eyesight didn't let them proceed in such a company calmly to normal classes. Other thing, that too entire with this keeping small birds a great acquaintance of habits of the great grey shrike stood, which and for me has always been known for his the great shrewdness and the smartness, where the chance has usually been an excellent chance of the attack. Nothing strange so, the bird triggered such a … commotion in surroundings.

(c) endoorsSzczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
poniedziałek, 16 stycznia 2012 14:47

Kalendarz

Styczeń 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny