eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

poniedziałek, 30 stycznia 2012

Wpływ silnych mrozów na ptaki

Ostatnio temperatura dobowa tu na Mazowszu oscylowała wokół minus kilkunastu stopni Celsjusza. Nie pozostało to bez wpływu na ptaki. Okazało się, że np. gawrony i kawki nie latają na żer poza miasto, lecz przebywają stale na jego terenie lub w miejscu, gdzie najłatwiej o pokarm, czyli np. na wysypisku śmieci. I tu ciekawa obserwacja z ostatniej niedzieli – ponieważ w ten dzień nie są przywożone nowe partie śmieci – ptaki w mniejszym stopniu skłonne były żerować na wysypisku, a w większej ilości – na poprzemysłowych odpadach pobliskiej garbarni (foto). Co ciekawe niektóre osobniki miały taką oto strategię, że po zdobyciu większego kawałka pokarmu odlatywały w ustronne miejsce i trzymając go w łapach – niemal cały dzień potrafiły napuszone z niego korzystać i praktycznie pozostając w bezruchu. Oszczędzały zatem w ten sposób energię, zapewniając równocześnie sobie możliwość jej uzupełnienia. Zimujące kosy i kwiczoły, mazurki i dzwońce (foto), wykazują w taką pogodę skłonność do tworzenia większych stad, a paszkoty (foto) przemieszczają się na nowe miejsca z obfitszym żerem, np. nie odwiedzane wcześniej drzewa z jemiołą. Wystarczy krótki spacer, by dostrzec wiele osobliwych zachowań związanych ze zmianą pogody i znacznym obniżeniem się temperatury powietrza.  

gawrony 77665

...gawrony...

...rooks...

paszkot 66778

...paszkot...

...mistle thrush...

mazurki 4321

...mazurki...

...tree sparrows...

dzwoniec 7777777

...dzwoniec...

...greenfinch...

kwiczol 0000999887

...kwiczoł...

...fieldfare...

kos 444556

...kos...

...blackbird...

(c) endoors

Influence of hard frosts on birds

Recently the twenty-four hour temperature here in Mazovia fluctuated around minus of a dozen or so degrees Celsius. It had it impact on birds. It turned out that e.g. rooks and jackdaws weren't flying to the prey beyond the city, but are staying steels on his area or in the place, where it is easiest against food, that is e.g. on the garbage dump. And here interesting observation from last Sunday - since on that day brought new batches of rubbish aren't - birds to a lesser degree were willing to prey on the dump, and in a lot - on industrial waste of the nearby tannery (photo). What's interesting some specimens had this strategy after getting the bigger slice of food flew away into the cloakroom and having him in one's clutches - almost all day long were able ruffled from it to use and practically remaining in the stillness. And so they conserved the energy into this way, providing the possibility of for her supplementing at the same time for themselves. Blackbirds spending the winter and fieldfares, tree sparrows and greenfinches (photo), are demonstrating the tendency to creating larger herds, but mistle thrushes into such weather (photo) trees to new seats with the more abundant prey, e.g. not frequented earlier are moving with mistletoe. A short walk willbe enough to notice a lot of odd behaviours associated with a change of weather and the substantial reduction of  air temperatures.

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
poniedziałek, 30 stycznia 2012 19:53

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny