eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

środa, 28 maja 2014

Młody samiec kukułki

Kilka dni wstecz przechodziłem przez pola na N (północ) od Zwolenia na Mazowszu. Usłyszałem kukułkę, samca – zacząłem go wabić i wtedy z wnętrza pól odezwał się „satelicki” młody samiec, który też przyleciał zupełnie blisko (poniżej fotki). Był to pewnie maksymalnie 2 letni ptak. Ptaki zaangażowane we wzajemną interakcję potwierdziły zachowaniem i brzmieniem kukania swoją pozycję socjalną – młody samiec miał słabszy, mniej donośny i wyższy ton plus był wobec dominanta ostrożny, uległy i defensywny. Jak piszę młoda kukułka miała terytorium na polach, w bardziej niż nieatrakcyjnym dla samic miejscu i w mniej niż suboptymalnym biotopie. Bez szans na „wizytę” samicy i w ciągłym konflikcie ze starym samcem – dominantem, który zajmował idealne terytorium w dolinie rzeki Zwolenki. Mimo to z ochotą tu przylatywał i angażował się w ową interakcję z młodym samcem. Całym swoim zachowaniem ustawicznie okazywał mu swoją pozycję i dominację.

kukulka galaz

...kukułka...

...cuckoo...

kukulka w locie 1

...

(c) endoors

Young male of the cuckoo

Backwards I experienced a few days through fields on N (midnight) from Zwolenia in Mazovia. I heard the cuckoo, of male - I started attracting it and then from the inside of fields, spoke "satellite" young male which also arrived by plane completely close (below the photos). He was it most probably maximum 2 summer bird. The birds involved in the mutual interaction confirmed with the behaviour and the sound of cuckoo one's social status - the young male had the, less sonorous underdog and the plus top notes were towards predominant feature careful, submissive and defensive. How I am writing the young cuckoo had territory on fields, in fewer than places attractive for females and in fewer than suboptimal for place of biotope. Without chances on "visit" of female and in continuous conflict with the old male – predominant specimen which occupied perfect territory in the valley of the Zwolenka river. Yet willingly here he arrived and became involved in that interaction with the young male. Entire with one's behaviour constantly showed his position and the dominance him.

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
środa, 28 maja 2014 17:59

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny