eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

piątek, 14 listopada 2014

Podobna do gołębi strategia nocowania u drobnych ptaków

Wczoraj pisałem o strategii noclegowej gołębi sierpówek, które na długo przed zmierzchem obsiadły wierzchołki drzew przy miejscu noclegowym. Ptaki w ten sposób zwracały na siebie uwagę i obserwowały otoczenie pod kątem bezpieczeństwa. Drobne ptaki śpiewające, jak bogatki, rudziki czy strzyżyki, by być w powyższym jeszcze bardziej skuteczne, jako formy małe i ubarwione mimetycznie, stają się okresowo bardzo ruchliwe i hałaśliwe. Pisałem już o tym na tych łamach (patrz wpis: „Dlaczego ptaki wykonują gwałtowne dygi…”). To dowód sprytu oraz bardzo zaawansowanego filogenetycznie przystosowania w zachowaniu się (behawiorze), a także wskazówka, jaką jakość i rodzaj ma myślenie czy nawet „wyobraźnia” tych drobnych ptaków…

noclegowisko bogatki

…miejsce noclegowe bogatki w centrum miasta Zwoleń…

…night accommodation places of the great tit in the town centre Zwoleń…

noclegowisko rudzika

…miejsce wieczornej obserwacji rudzika…

…place of evening observation of the Robin…

noclegowisko strzyzyka

…i strzyżyka…

…and of wren…

(c) endoors

Strategy similar to doves of staying overnight at small birds

Yesterday I wrote tops about the lodging strategy of pigeons of Eurasian collared doves which were on tops of trees before twilight and they alerting around by accommodation places. Birds in this way kept an eye on oneself and safeties watched surrounding under the angle. Small songbird, as great tits, robins or wrens in order to be in above, as low and coloured mimetic forms, are still becoming more effective periodically very much active and noisy. I wrote already about it on these pages (see the entry: "Why birds perform violent … curtsies"). It is evidence of the smartness and well under way of phylogenetically adapting in behaving (behavior), as well as pointer, with which the quality and the kind have a thinking whether even "imagination" of these small and at all of birds…

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
piątek, 14 listopada 2014 17:13

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny