eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

czwartek, 29 września 2016

A w lesie u sów puszczyków behawioranle status quo

Przed wczoraj obserwowałem także ponad 2 godziny puszczyki w Puszczy Kozienickiej. Tak, jak się spodziewałem były wyraźnie w „behawioralnym tyle” za populacją miejską i ciągle w ich zachowaniu dominowały akcenty tokowe „huhowiska”. Oto z 3 napotkanych samców, pierwszy i ostatni nie miał w ogóle ochoty na reakcję terytorialną na moje wabienie. Najdłużej obserwowany ptak drugi „uganiał się” po lesie i wyraźnie zareagował przede wszystkim na naśladowane przez mnie głosy kontaktowe i „bekasowe” samicy, której nie posiadał. W sumie przemieścił się w lesie na odległość blisko 2 km i uporczywie nawoływał głosem godowym. W strukturze okrzyku także dominowały aspekty tokowe, jak na przykład częste „przemilczanie” dwóch ostatnich partii odgłosu. Trzeci samiec puszczyka wołał chrypliwie z metalicznym pogłosem, cicho i od niechcenia, ciągle na długo przerywał aktywność, nie był w ogóle fizjologicznie zmotywowany do obrony terytorium. Obok pierwszy raz w życiu stwierdzonego w tej okolicy rykowiska jeleni poczyniłem zatem frapujące obserwacje (patrz foto i posłuchaj nagrania)…

/ Ten wpis Cię zainspirował? Chcesz poznać tajemnice sów puszczyków osobiście – zgłoś się na „wyprawę na sowy” – patrz oferta wycieczek na stronach:  http://wyprawyendoors.blox.pl czy http://wyprawyczarnolas.blox.pl  Z pozdrowieniem gorąco polecamy i zapraszamy!!

Puszcza Kozienicka zmierzch

…zmierzch w Puszczy Kozienickiej…

… dusk in the Kozienice Forest…

puszczyk nocą

…nawołujący nocą w lesie samiec puszczyka…

…calling with night in the forest male of the tawny owl…


…nagranie głosu godowego drugiego samca puszczyka z bliska…

…recording the cry of the mating second male of the tawny owl from close up…

http://endoors.blox.pl/resource/REC_185z_blizsxa.mp3


…odgłos w linku tego samca z daleka, jego głos niósł się po lesie niemal kilometrami…

…sound in the link of this male from a distance, his voice spread all over forest almost with kilometres…

http://endoors.blox.pl/resource/REC_191sxaz_daleka.mp3


…i link: okrzyk godowy niepełny, urwany i uporczywy, świadczący o wabieniu samicy oraz po chwili kompletny, cały – stały aspekt zachowania drugiego samca typowy dla wczesnej jesieni u puszczyków w ogóle…

…and link: mating shout incomplete, torn off and persistent, proving about attracting the female and after a moment complete, entire - the permanent aspect of keeping the second male typical of the early autumn at tawny owls at all…

http://endoors.blox.pl/resource/REC_19tyl_pocz_i_caly.mp3

(c) endoors


And in the forest at night owls of tawny owls had behavioural status quo

Before yesterday I watched tawny owls also over 2 hours, in the Kozienice Forest. The way I expected they were clearly in "behavioral so much" behind the municipal population and still in keeping them accents dominated "tawny male owling". Here from 3 males come across, the first and the last didn't feel like the territorial reaction to my attracting generally speaking. The longest watched second bird "chased" all over forest and clearly reacted above all to contact votes taken off by me and "snipe's-in voice" of female, for which he lacked. Essentially he moved in the forest from a distance close 2 km and stubbornly called with mating vote. In the structure of the shout aspects also dominated mating voices, like for example frequent "leaving unsaid" of two last parts of the sound. The third male called the tawny owl hoarsely with the metallic echo, quietly and casually, still for ages stopped the activity, generally speaking physiologically wasn't motivated for the defence of the territory. Beside and so I made the for the first time in my life of the rut stated in these surroundings of deer fascinating observation (watch the photo and listen to the recording)...

/ Did this entry inspire you? You want to meet secrets of owls of tawny owls personally - report on "expedition to owls" - look offer of trips on sides: with the greeting we recommend http://wyprawyendoors.blox.pl or http://wyprawyczarnolas.blox.pl  the heat and we are inviting!!

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
czwartek, 29 września 2016 11:16

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny