eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

poniedziałek, 26 września 2016

Przesilenie w behawiorze sów puszczyków

Wczoraj wieczorem przeprowadziłem wabienie i obserwacje behawioru (zachowań) dorosłych puszczyków opodal, pod miastem Zwoleń. Obecność ptaków już przed zmierzchem demaskowały głosy alarmowe 2 kosów (nagranie) i 2 rudzików. Ptaki wykazały zwyżkową tendencję behawioru terytorialnego względem tokowego (gody letnie – „huhowisko”), w układzie 3/5 do 2/5 na korzyść pierwszego typu zachowania. Co prawda samiec wabił jeszcze samicę głosem tłumienia agresji i inicjacji toków, czyli tzw. „głosem bekasowym”, jednak ta była obojętna, a nawet dłuższy czas gotowa zachowywać się w sposobie imponowania względem mnie, emitującego podobne do samca okrzyki. Ostatecznie, wraz zapadnięciem mroku, zachowanie ptaków zdominowały odgłosy terytorialne. Oto samiec puszczyka pierwszy raz w tym roku po głosie godowym niekompletnym z długą frazą miauczenia (głosu rytualnej walki), nawoływał długo niemal jak samica podnieconym okrzykiem kontaktowym (nagranie). Pewnie by mnie – intruza ujawnić i doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji. Słowem poczyniłem super obserwacje!

 

…głos alarmowy kosa…

…alarm voices of blackbird…

http://endoors.blox.pl/resource/REC_183837kos_alarm.mp3

puszczyki

...para dorosłych puszczyków wiosną / zdjęcie Sławomir Wąsik...

...a pair of adult Tawny owls at spring / photo Sławomir Wąsik...

 

…podniecone okrzyki kontaktowe samca puszczyka…

… excited contact shouts of the male of the tawny owl…

http://endoors.blox.pl/resource/REC_192426_uwlii_spok.mp3 

(c) endoors

Turning point in the behavior of owls of tawny owls

Yesterday evening I conducted attracting and observation of the behavior of adult tawny owls close by, near the city Zwoleń. Before twilight alarm cries of 2 blackbirds already unmasked the presence of birds (recording) and of 2 robins. Birds demonstrated the upward tendency of the territorial behavior with account course (summer mating - "huhowisko"), in arrangement 3 / 5 to 2 / 5 to the benefit of the first sort of the behaviour. Admittedly the male still attracted the female with voice of containing aggression and the initiation of verse metres, that is so-called "with snipe voice", however the one was indifferent, not to say longer time ready to behave in the way of impressing towards me, transmitting the shouts similar to the male. After all, along with falling of the darkness, keeping birds dominated territorial sounds. It is a male of the tawny owl for the first time this year after the mating vote incomplete with the long phrase of mewing (of voice of the ritual fight), called long almost with contact shout as the female excited (recording). Most probably in order to for me - to detect the intruder and to lead to a head to head battle. With word I made super observations!

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
poniedziałek, 26 września 2016 09:08

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny