eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

sobota, 01 października 2016

Cztery samice krogulca, trzy myszołowy i tysiąc szpaków

Dziś obserwacje prowadziłem w dolinie rzeki Zwolenki (Natura 2000). Poczyniłem wiele spostrzeżeń, ale najciekawszym było stwierdzenie w jednym miejscu koncentracji około 1000 szpaków w trzcinie (foto), 4 samic krogulca i 3 myszołowów! W pewnym momencie jedna z samic krogulca zaatakowała drugi raz w ciągu 15 minut stado szpaków i pochwyciła ofiarę (patrz foto). Po chwili 2 inne ptaki tego gatunku zaczęły bić się o łup wykazując zachowania konkurowania o nie swoją zdobycz (foto). Zdobywca ofiary przysiadł na moment na podłożu i nawoływał głosem alarmowym (foto). Ostatecznie te 3 krogulce, z czego 1 niosąc zdobycz, oddaliły się na SE (południowy wschód) do pobliskiej enklawy sosnowego lasu. Z przebiegu obserwacji jasno też wynikało, że na szpaki polowały tu także myszołowy, a w tym momencie były obecne w liczbie 3 osobników. Oto jeden z nich nadlatując nad trzciny i stado zawisł pod wiatr, by je spłoszyć i przejrzeć. Ostatecznie poleciał niedaleko za dolinę rzeki…

krajobraz Zwolenki

 …miejsce obserwacji – dolina rzeki Zwolenki (Natura 2000)…

…place of observation - valley of the Zwolenki river (Nature 2000)…

krogulce na czatach

…cztery krogulce na czatach…

…the four sparrowhawks on watches…

atak krogulca

…moment ataku samicy krogulca i zachowania konkurencyjne gatunku…

…the moment of the attack by the female the sparrowhawk and competitive behaviours of the kind…

stado szpkow trzcina

...stado szpaków...

...the flock of starlings...

(c) endoors

Four female the sparrowhawk, three common buzzards and the thousand of starling

Today I conducted observation in the valley of the Zwolenka river (Nature 2000). I made a lot of observations, but stating in one place was most interesting of concentration of about 1000 starling in the reed (photo), of 4 female the sparrowhawk and 3 common buzzards! At some point one of female the sparrowhawk attacked the flock of starling for the second time within 15 minutes and captured the victim (watch the photo). After a moment 2 other birds of this kind started fighting for prey demonstrating behaviours of competing for not their haul (photo). The conqueror of the victim sat base on momentarily and called with alarm voice (photo). After all these 3 sparrowhawks, from what 1 carrying the acquisition, walked away on just (the south-east) to the nearby enclave of pine forest. Brightly it also resulted from the course of observation that here common buzzards had hunted starling, and in this moment were current in the number of 3 specimens. It is one of them coming flying above reeds and the herd was hung against the wind so that scare them away and look through. After all he flew nearby behind the valley of the river…

(c) endoors 

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
sobota, 01 października 2016 23:13

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny