eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

sobota, 08 października 2016

Draki i ptaki

Wczoraj wybrałem się na ptaki na stawy w Bąkowcu na przedpolu Puszczy Kozienickiej i rzeki Wisły. Od razu rano przemieściłem się w południowo wschodni skraj kompleksu, by sprawdzić, czy jest tam jak zawsze srokosz. I był (foto), a po chwili poczyniłem super obserwacje jego zachowania (behawioru). Oto kilkanaście metrów od dzierzby przysiadł myszołów. Srokosz był tym faktem wielce skonsternowany i zdenerwowany. Najpierw wydał 4 razy przeciągłe „ciirrrrr” czyli głos alarmowy, by zaraz potem wyrażać swoje niezadowolenie 3 krotnym skrzekiem „tszeek”, który obok wyglądu gatunku, stoi za jego nazwą. I rzeczywiście – obecność myszołowa i kłótnia między drapieżcami ośmieliła liczne tu i na stawach modraszki, które zaczęły srokosza przepędzać i nękać (foto).

Po południu z kolei bohaterem podobnego i analogicznego zachowania był szpak (foto). Ptak wraz z drugim swoim towarzyszem chciał się posilić jagodami aronii z rosłego krzaka przy szosie. Jednak ja byłem wyraźnie za blisko i osobnik ten po kilku podejściach i kręgach w pobliżu, opadł na słup w pobliżu (foto). Tu zdenerwowany mnie obserwował co jakiś czas emitując znany mi z kłótni szpaków w stadzie odgłos. Było to głośne, chrapliwe, nieprzyjemne „trzyyk”, głos niezadowolenia i agresji. Oczywiście oddaliłem się po chwili by szpak się posilił. Ten nie czekał, i już spokojniejszy zaczął ostrożnie zajadać aronię…

stawy w Bakowcu

…krajobraz stawów w Bąkowcu…

…landscape of the ponds in Bąkowiec…

niezadowolony srokosz

…niezadowolony z obecności myszołowa – konkurenta i zagrożenia – srokosz...

…dissatisfied with the presence of the common buzzard - of the competitor and the threat - great grey shrike…

srokosz i modraszka

…srokosz i modraszka…

…great grey shrike and of blue tit…

szpak przy krzaku aronii

…szpak na słupie przy krzaku aronii…

…the starling on the pole by the bush of the chokeberry…

(c) endoors

Rumpuses and birds

Yesterday I went to birds to ponds in Bąkowiec on outskirts of the Forest of Kozienice and the River Vistula. At once in the morning I moved in south eastern verge of complex in order to check, whether there is a great grey shrike there as ever. And was (photo), and after a moment I made super observation of keeping (of behavior). These are a dozen or so metres from the shrike a common buzzard perched. The great grey shrike was this fact highly dismayed and irritated. At first he gave 4 long-drawn-out times "ciirrrrr" that is alarm voice in order right away then to express one's dissatisfaction 3 times with frogspawn "tszeek", which besides the appearance of the kind, is behind his name. And indeed - the presence of the common buzzard and the quarrel between assailants encouraged numerous here and on ponds to repel blue tits which started to harass the great grey shrike and to disturb him (photo).

In the afternoon next a starling was a central figure of the similar and analogous behaviour (photo). The bird along from second with one's companion wanted to refresh himself with bilberries of the chokeberry from the brawny bush by the road. However I was clearly too close and this specimen after a few climbs and circles in the vicinity, fell on the pole in the vicinity (photo). Here irritated observed me every now and then emitting the sound known for me from the quarrel of starling in the herd. It was noisy, hoarse, unpleasant "trzyyk", voice of dissatisfaction and aggression. Of course I walked away after a moment so that the starling refreshed itself. The one didn't wait, and already calmer started cautiously eating the chokeberry heartily…

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
sobota, 08 października 2016 12:09

Kalendarz

Styczeń 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny