eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

wtorek, 11 października 2016

Rzadkości i rzadkości fenologiczne stawów w Bąkowcu

W czasie wizyty na stawach w Bąkowcu (foto), udało mi się także posłuchać, zobaczyć wielokrotnie i policzyć obecne tam rzadkie ptaki, wąsatki (dwie – trzy rodziny, 8 i 4 ptaki), (foto). A także stwierdzić obecność na Mazowszu  pierwszej dekadzie października, „względne”, okresowe rzadkości, w sensie późnej obecności, takie jak: trzcinniczek (samczyk nawet śpiewał!), dymówka (4, 2, 1, 1), błotniak stawowy (2 osobniki w ubarwieniu samicy), (foto), krwawodziób, brodziec piskliwy, wodnik, nawet bekas kszyk czy żurawie, które w liczbie 5 osobników przeleciały na N (północ) w głąb Puszczy Kozienickiej (foto). Interesujący też był pojaw okazu z pokolenia jesiennego pięknego motyla – rusałki osetnik (foto)…

krajobraz Bąkowiec

…krajobraz stawów w Bąkowcu…

…the landscape of the Bąkowiec ponds…

wąsatki

…wąsatki..

…bearded tits…

błotiak stawowy samica

…błotniak stawowy…

…marsh harrier…

stadko zurawi

…stadko żurawi…

…the little flock of cranes…

rusalka osetnik

…rusałka osetnik…

…the beautiful butterfly - water nymphs citril finch…

(c) endoors

Rarities and fenological rarities of the ponds in Bąkowiec

During the visit on ponds in Bąkowiec (photo), I managed also to listen, to see repeatedly and to count current there rare birds, bearded tits (two - three families, 8 and 4 birds), (photo). And also to state the presence in Mazovia for first decade of the October, "relative", periodic rarities, in the meaning of the late presence, so as: reed warbler (the male even sang!), barn swallow (4, 2, 1, 1), marsh harrier (2 specimens in colouring the female), (photo), redshank, common sandpiper, water rail, even a snipe the common snipe or cranes which screwed individuals in the amount of 5 on N (north) deep into of Forest of Kozienice (photo). He was also interesting appear of specimen from the autumn generation of the beautiful butterfly - water nymphs citril finch (photo)…

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
wtorek, 11 października 2016 11:43

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny