eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

piątek, 15 września 2017

Z życia ptaków drapieżnych pól latem

27.08.2017. w niedzielę wybraliśmy się na obserwacje ptaków na pola N (na północ) od Zwolenia. Najpierw pojawiła się młoda już w pełni łowna samica krogulca. Krążyła aktywnie i nie wysoko w stadzie atakujących ją dymówek. Nagle z wiatrem i od strony słońca spadła na jedną z jaskółek na obrzeżach stada. Atak jednak się nie powiódł – dymówka sprytnie uniknęła szponów drapieżcy, uskokiem w bok wyhamowując impet samicy (foto).

Następnie nad polami na E (wschód) przeciągnął dorosły myszołów. Nie wylądował tu jednak ze względu najpewniej na fakt, że wszystkie żerowiska były zajęte przez inne myszołowy (foto).

Potem jeden z dorosłych, obecnych w linii przemarszu myszołowów wzleciał tylko nad stanowisko na starym dębie pośród pól, by sprawdzić nasze zamiary, a następnie podążył nieco na N (północ) sprawnie i sprytnie zasłaniając się koroną drzewa, tak, że nie udało się zdobyć fotografii.

Na koniec dorosły samczyk myszołowa wzbijając się nad żerowisko i lecąc na przeciw z krzykiem zareagował terytorialnie na przelotnego, odlatującego już ku SW (południowy – zachód) dorosłego samczyka błotniaka stawowego (foto). Już po chwili myszołów jednak "przy okazji" zaczął zawisać pod wiatr i żerować...

mloda polujaca samiczka krogulca

...Młoda, polująca samiczka krogulca...

...Young, hunting female of the sparrowhawk...

przelotny myszolow 

...

terytorialne myszolowy

...Myszołów...

...Common buzzard...

odlatujacy blotniak stawowy samczyk

...Samczyk błotniaka stawowego podczas migracji...

...Male of the marsh harrier during the migration...

(c) endoors

From the life of bird of prey of fields with summer

27.08.2017. on Sunday we went for observation of birds to N fields (to the north of Zwoleń. At first she appeared young already fully game female the sparrowhawk. She circulated actively and not high in the flock of swallows attacking her. Suddenly with the wind and from the side of the sun she fell on one of swallows on edges of the herd. However the attack failed - the swallow cleverly avoided talons for the assailant, with dodge into the side slowing the impetus of the female down (photo).

Next above fields on E (east) an adult common buzzard flew overhead. He didn't land here but from the consideration most most probably to the fact that all feeding grounds were filled by other common buzzards (photo).

Then one of adults, of those present in the line of the march of common buzzards he flew up only above the position on the old oak amongst fields in order to test our intentions, and then headed N a little bit (midnight) efficiently and cleverly covering oneself with crown of the tree, in such a way that a photograph didn't manage to get.

In the end they grew up male of the common buzzard rising above the feeding ground and flying on against with the shout reacted territorially on fleeting, flying away already to SW (the south-west) of adult of the male of the marsh harrier (photo). Already after a moment common buzzard however "by the lift" started being hung against the wind and preying...

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
piątek, 15 września 2017 22:05

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny