eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

wtorek, 24 października 2017

Wieści z rewiru puszczyków pod Zwoleniem jesienią 2017

Ostatnio wybraliśmy się do zadrzewienia pod Zwoleniem tu na Mazowszu, by poobserwować sowy puszczyki (foto). Okazało się, że para dorosłych ptaków już lojalnie reaguje na wabienie. A zatem zawiązała silną relację partnerską w okresie "letnich godów" – "huhowiska". Samiczka zainicjowała wieczorem aktywność głosową seriami okrzyków ostrzegawczo – areałowych "ku-wik", a następnie: "wik–ku–wik" w zawołaniu po dwa (nagrania). Oznacza to, że jest właśnie lojalna względem partnera i nie po drodze jej z obecnością w terytorium intruza. Ptak "emitował" także okrzyki "ki-wiii" i "głos godowy niekompletny" (nagrania) – kwitując ważność i jednoznaczność partnerskiej relacji do samczyka. Ten ostatni w tej sytuacji odezwał się jedynie "miauczeniem" (nagrania) – odgłosem walki o prawa do terytorium i po chwili umilkł...

puszczyk fot Wasik 

...

...głosy areałowe i odgłos miauczenia pary puszczyków...

...voices of acreage and the sound of mewing of the pair of tawny owls...

http://endoors.blox.pl/resource/VN870023miaucz.MP3

...

...niektóre inne stwierdzone dziś zawołania samiczki tego gatunku sowy...

...some other stated today calls of the female of these species of the owl...

http://endoors.blox.pl/resource/VN8samica_g_niek.MP3 

http://endoors.blox.pl/resource/Glos7kuwik_ad._jesien.mp3 

...

krajobraz wieczorem 

...

krajobraz noc 

...

 

(c) endoors

News from the area of tawny owls under Zwoleniem with autumn 2017

Recently we went to afforesting under Zwoleń here in Mazovia, in order to watch owls tawny owls (photo). As it turned out the couple of adult birds loyally is already reacting to attracting. That is tied the strong partner report in the period of "summer mating" - "hoofing / shouting". The female initiated the vocal activity during the evening with series of shouts warningly – acreaging "ku-wik", and then: "wik-ku-wik" in the call after two (recordings). It means that she is just loyal towards the partner and out of the way for her with the presence in territory of the intruder. The bird "transmited" also shouts "ki-wiii" and "mating vote incomplete" (recordings) - responding to the importance and the explicitness of the partner relation to the male. The one last in this situation spoke only with "mewing" (recordings) - with sound of the fight for rights to territory and after a moment became quiet...

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
wtorek, 24 października 2017 13:29

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny