eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

niedziela, 05 listopada 2017

Dolina rzeki Zwolenki w połowie jesieni

Wczoraj także byliśmy nad rzeką Zwolenką na obserwacjach zwierząt. Oto na samym początku dostrzegliśmy pierwszy raz tej jesieni piękne, żerujące czeczotki (foto). Spotkaliśmy także liczne strzyżyki, zimorodka i zięby oraz czyże. Liczne były sikory wielu, bo aż 5 gatunków. Dzięcioł czarny, zielony i duży to tu pospolitość! Na koniec ku W przeciągnęło 5 krzyżodziobów świerkowych. Z wielu ciekawych obserwacji najbardziej zachwyciły niepłochliwe raniuszki (foto), dzięcioł duży, samczyk, który przerwał żerowanie i udał się wprost do odległego o kilka kilometrów miasta Zwoleń (foto) czy stado saren i jeszcze obecny poprzedniej nocy na polach, stwierdzony po pozostawionych tropach, borsuk (foto). Fotogeniczne krajobrazy doliny Zwolenki (foto), Obszaru Natura 2000, okraszały "pauzy" w obserwacjach ptaków jesienią, acz jak widać po spotkanych czeczotkach – na przednówku "ptasiej" zimy...

czeczotka ...

czeczotki

...czeczotki...

...common redpolls...

dzięcioł duży samiec

...dzięcioł duży, samczyk...

...great spotted woodpecker, male...

raniuszki

...raniuszki...

...long-tailed tits...

sarny i tropy borsuka

...sarny i tropy borsuka...

...roe deer and tracks of the badger...

Zwolenka krajobraz 1 ...

Zwolenka 2

...krajobrazy Doliny rzeki Zwolenki – Obszar Natura 2000...

...landscapes of the Valley of the Zwolenki river - Area Nature 2000...

(c) endoors

Valley of the Zwolenka river in the middle of the autumn

Yesterday we were also on the river Zwolenka on observation of animals. Here at the very beginning we noticed this autumn for the first time beautiful, preying common redpolls (photo). We came across also numerous wrens, the kingfisher and chaffinches and siskins. Tits were numerous many, because as many as 5 kinds. A, green and big black woodpecker is here a commonness! For the end to in 5 red crossbills flew overhead. From many interesting observation the most they enraptured tame long-tailed tits (photo), great spotted woodpecker, male which stopped preying and went directly to city distant by a few kilometres to Zwoleń (photo), whether herd of roe deer and still current of previous night on fields, stated along left tracks, badger (photo). Photogenic landscapes of the Zwolenka valley (photo), of Area Nature 2000, spiced up "pauses" in observation of birds with autumn, albeit as can be seen after common redpolls come across - during the period preceding the new harvest "bird's" winters...

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
niedziela, 05 listopada 2017 19:21

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny