eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

środa, 13 czerwca 2018

Późne lęgi puszczyków

W bieżącym, 2018 roku, mimo kwietniowych i dalszych upałów, bardzo późno pojawiły się młode ptaki w rewirach puszczyków (foto)! Dopiero pierwszego czerwca w terytorium pod Zwoleniem (foto), przy dziupli lęgowej zauważyłem pierwsze bardziej samodzielne młode sów po wylocie. Była to najprawdopodobniej samiczka o głosie „ki – słip”. Dwa kolejne pisklęta opuściły dziuplę lęgową dopiero do około 10 czerwca i były to zapewne samczyki „ki – serp”. A zatem w tym roku okres lęgowy puszczyków na Mazowszu przedłuży się do końca lata, a w Puszczy Kozienickiej i zapewne nie tylko – nawet do września! Dodajmy, że ptaki dorosłe były w bieżącym, nietypowym roku bardzo rezolutne i ostrożne, skoro zróżnicowanie wieku piskląt sugeruje, iż samiczka składała jaja w bardzo długim okresie...

...

...PATRZ też oferta / LOOK also, offer - "eco - eventy" / wydarzenia, nie tylko dla Twojej firmy - "wyprawy na sowy" / "The trips for owls":

http://seeneco.blox.pl/html  - a także:

..."wyprawy endoors":  http://wyprawyendoors.blox.pl/html  ...

..."wyprawy Czarnolas":  http://wyprawyczarnolas.blox.pl/html  ...

ZAPRASZAMY!! :) :)

...

mlode puszczyka

...

piskle puszczyka cd

...

rewir SXA

...

(c) endoors

Late hatchings of tawny owls

In current, of 2018 year, in spite of April and further heat, very much late young birds turned up in areas of tawny owls (photo)! Of the first June in territory under Zwoleń Town (photo), by the breeding hole I noticed first more independent young of owls along the exit. She was it is most probably a female about the voice "ki - słip". Two next chicks left the breeding hole only to about 10 June and were these are probably males "ki - serp". That is this year the hatching season of tawny owls in Mazovia will be extended to the end of the summer, and in the Kozienice Forest (Nature 2000) and probably not only - even up to the September! Let us add that adult birds were in the current, untypical year very smart and careful, since diversifying the age of chicks is suggesting that the female placed eggs in very long stretch...

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
środa, 13 czerwca 2018 01:43

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny