eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „wiewiórka”

 • sobota, 10 listopada 2018
  • Wiosna jesienią?

   Ostatnio obserwowałem ptaki w pobliżu Bartodziejskiego Ługu (foto) w Puszczy Kozienickiej (Natura 2000) pod Podgórą (foto). Jak zwykle las czy Natura obdarzyły mnie kulminacją zdarzeń, po pewnym czasie od wejścia w leśne ostępy (foto). Jednak wiedziałem, że to nastąpi. Najpierw zauważyłem wiewiórkę (foto) i sosnówkę pijące wodę z kałuży. Po chwili dostrzegłem dorosłą samiczkę jastrzębia w wielokrotnym locie tokowym ze względu na przelatujące powyżej dwie inne, przelotne, dorosłe samiczki (foto). Gdy samica ta wzbiła się wyżej – spadła (!!), czyli zaatakowała i pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem, na przelotne stado gęsi zbożowych (foto). Szansą jastrzębia było bowiem zamieszanie, jakie u gęsi wzbudził przelatujący w ich linii lotu samolot wojskowy "Orlik" (foto). Gdy zbożowe zmieniły kierunek lotu unikając kolizji – jastrząb je zaatakował... Jakby było mało tych atrakcji – na początku obserwacji dorosły samczyk błotniaka zbożowego przeciągnął w przelocie na SW (foto). Pod koniec tej "obserwacyjnej sesji" nad las wyleciały dwa walczące myszołowy, prawdopodobnie samczyki (foto)...

   ...

   kraj P Kozienicka

   ...

   wieworka

   ...

   jastrzab samica

   ...

   inne samice 

   ...

   gesi zbozowe klucz

   ...

   samolot Orlik

   ...

   gesi atak acg

   ...

   jastrzab po ataku na gesi

   ...

   bl zbozowy samczyk

   ...

   bl zbozowy 

   ...

   walczace myszolowy

   ...

   Miodne

   ...

   Miodne

   ...

   Lug Bartodziejski

   ...

   Bartodziejski

   ...

   (c) endoors

   Spring on autumn?

   Recently I went birdwatching in the vicinity of Bartodziejski Lye (photo) in the Forest of Kozienice (Nature 2000) under Podgóra (photo). As usual forest or the Nature gave me the culmination of events, after the certain time from entering woody backwoods (photo). However I knew that it would take place. At first I noticed the squirrel (photo) and pine tit drinking the water from the puddle. After a moment I noticed the adult female of the goshawk in the repeated flight of curtship on account of two other, fleeting, adult females running by above (photo). When this female rose higher - fell (!!), that is attacked and for the first time in my life I could see something like that, to the fleeting flock of bean geese (photo). Because a confusion at the goose a military plane flying in their line of the flight aroused which was a chance of the goshawk "Lesser Spotted" (photo). When cereal changed direction of the flight avoiding the collision - the goshawk attacked them... As if it was little of these attractions - at the beginning of observation the adult male pulled the hen harrier in the flight on SW (photo). At the end of the one of "monitoring session" above forest two fighting common buzzards flew out, probably males (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 10 listopada 2018 03:51
 • środa, 23 maja 2018
  • Ptaki południowego Mazowsza w kwietniu i maju

   Jak co roku rzadko od kwietnia spotyka się ptaki drapieżne – zajęte tokami i lęgami (patrz foto jastrzębia, dorosłej samiczki w pobliżu gniazda w kompleksie leśnym pod Iłżą). Krajobrazy kwietnia i początku maja są zdominowane tu w lasach przez kwitnące zawilce, przylaszczki i inne wczesnowiosenne rośliny (foto). Na polach i łąkach rozbrzmiewa śpiew skowronków, potrzeszczy, świergotków, trznadli i pokląskw, a także obecne są czajki (foto). Spotkana także rano w borze wiewiórka (foto) nie była nadto płochliwa, pozwoliła się łatwo z bliska sfotografować. Już po kilkuset metrach bytności w lesie okazało się, że w tej okolicy występuje zniczek i wyjątkowo liczne są świergotki drzewne oraz kowaliki, nie mówiąc o sikorach w udziale w ugrupowaniu typowym dla wiekowego boru i grądu (foto)...

   dorosla samica jastrzebia

   ...

   krajobraz pola

   ...

   czajka para

   ...

   krajobraz bor Ilza

   ...

   wiewiorka Ilza

   ...

   aleja P Dworski

   ...

   zawilce gajowe

   ...

   grad Ilza

   ...

   (c) endoors

   Birds of south Masovia in April and May

   How every year since April birds of prey are rarely come across - busy with verse metres and hatchings (watch the photo of the adult female of the goshawk, in the vicinity of the nests in a forest complex under Iłża). Landscapes of the April and the beginning of the May are dominated here in forests by blooming anemones, hepaticas and other early-spring plants (photo). The fields and meadows are singing of skylarks, corn buntings, pipits, yellowhammers and whinchats is resounding, as well as northern lapwings are current (photo). Squirrel come across also in the morning in the forest (photo) she wasn't too timid, let easily from close up have her photograph taken. After a few hundred metres of the sojourn in the forest it already turned out that a firecrest was found in these surroundings and exceptionally tree pipits and nuthatches are numerous, not talking about tits in the participation in the grouping typical of the ancient forest and the broadleaved forest (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 23 maja 2018 15:46
 • poniedziałek, 30 stycznia 2012
  • Gryzonie i wiewiórka

   Silne mrozy w ostatnim czasiewyraźnie uaktywniły drobne gryzonie, a także wiewiórki. Dno lasu, powierzchnia łąk i pól pokrytych śniegiem usiana jest licznymi tropami tych zwierząt (foto). Nie jest jednak łatwo rozpoznać, poza wiewiórką, gatunku zwierzęcia, które pozostawiło ślady. Czasem pomaga w tym środowisko, gdzie je spotykamy, czy charakterystyczny układ i wielkość tropów, jak to jest w przypadku wiewiórki (foto).

   gryzonie tropy789

   ...tropy gryzoni...

   ...tracks of rodents...

   trop wiewiórki 9999000

   ...trop wiewiórki...

   ...track squirrel...

   (c) endoors

   Rodents and the squirrel

   Hard frosts in the recent time clearly activated small rodents, as well as squirrel. The forest floor, the surface of meadows and covered fields strewn with the snow is numerous tracks of these animals (photo). It isn't however easily to recognize, apart from the squirrel, species of the animal which left tracks. Sometimes he is helping including the environment, where we are meeting them, whether the characteristic layout and the magnitude of tracks how, it is in case of the squirrel (photo).

   (c) endoors

   

   

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 30 stycznia 2012 19:37

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny