eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „błotniak zbożowy”

 • środa, 14 listopada 2018
  • Ptaki w Solcu n. Wisłą

   A oto relacja kolegi Kamila Skawińskiego ze Zwolenia plus Jego fotki:

   "Po zajechaniu do Solca nad Wisłą od  strony Kłudzia zatrzymaliśmy się przed wąskim dość starym mostkiem. Nagle spod niego wyleciał zimorodek, niestety nie udało i się zrobić zdjęcia ale za to udało cyknąć fotkę bielikowi (foto), pomyślałem sobie ,,fajne przywitanie" i pojechaliśmy na działkę. Po szybkim ogarnięciu tobołów poszedłem nad jeziorko na przeciwko domku. Tam zobaczyłem perkozki ale wędkarze i ich umiejętności długo czasowego nurkowania na spożyły mi dużo kłopotów. Zdenerwowany i z wilgotnymi butami postanowiłem wrócić do domu, ale pomyślałem sobie że skoro już jestem blisko łąki do wypasu koni koło przepompowni zobaczę co tam słychać. Po wejściu na wał przeciwpowodziowy zobaczyłem 10 czapli siwych (foto). Postanowiłem podejść bliżej od drugiej strony wału, tak aby mnie nie zobaczyły. Po zajęciu  dogodnej pozycji za czołem robić im zdjęcia. Kilka minut przyglądałem im się lecz coś odwróciło moją uwagę, jakiś drapol pomyślałem i wyciągnąłem lornetkę i widzę w pierwszej chwili pomyliłem go z jakąś sową nie byłem w stanie się przyjrzeć dopiero po przyjeździe do domu i konsultacji z Januszem Kupisem ustaliliśmy że była to samica błotniaka zbożowego (foto). Powiem wam że nigdy tego gatunku ptaka nie widziałem a zmyliła mnie niby szlara. Było akurat późne popołudnie więc światło padało mi z prawej strony z czego jestem bardzo zadowolony bo nie przeszkadzało mi w obserwowaniu jej polowania. A oprócz zdjęć błotniaka nakręciłem krótki film jak śmiesznie raz po raz wzbija się w powietrze by znów uderzyć w ziemię . Następnego dnia poszedłem tą samą drogą udało mi się sfotografować nury czarnoszyje i w tym samym miejscu aż 19 czapli siwych (czaple były rozproszone i nie mogłem zrobić im zdjęcia aby było widać je wszystkie razem) niestety samicy błotniaka już tam nie było, za to na sam koniec wędrówki udało mi się zrobić zdjęcie jednego z moich najulubieńszych ptaków, zimorodka (foto). Usiadł akurat kilkanaście metrów ode mnie. Tak miłym akcentem zakończyłem pobyt w Solcu nad Wisłą."  

   ...

   bielik ad sk

   ...

   bl zboz sk 1

   ...

   bl zboz sk 2

   ...

   bl zboz sk 3

   ...

   bl zboz sk 4

   ...

   bl zboz sk 5

   ...

   bl zboz sk 6

   ...

   czaple s sk 

   ...

   zimorodek sk f

   ...

   konie Solec sk f

   ...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 14 listopada 2018 07:37
 • sobota, 10 listopada 2018
  • Wiosna jesienią?

   Ostatnio obserwowałem ptaki w pobliżu Bartodziejskiego Ługu (foto) w Puszczy Kozienickiej (Natura 2000) pod Podgórą (foto). Jak zwykle las czy Natura obdarzyły mnie kulminacją zdarzeń, po pewnym czasie od wejścia w leśne ostępy (foto). Jednak wiedziałem, że to nastąpi. Najpierw zauważyłem wiewiórkę (foto) i sosnówkę pijące wodę z kałuży. Po chwili dostrzegłem dorosłą samiczkę jastrzębia w wielokrotnym locie tokowym ze względu na przelatujące powyżej dwie inne, przelotne, dorosłe samiczki (foto). Gdy samica ta wzbiła się wyżej – spadła (!!), czyli zaatakowała i pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem, na przelotne stado gęsi zbożowych (foto). Szansą jastrzębia było bowiem zamieszanie, jakie u gęsi wzbudził przelatujący w ich linii lotu samolot wojskowy "Orlik" (foto). Gdy zbożowe zmieniły kierunek lotu unikając kolizji – jastrząb je zaatakował... Jakby było mało tych atrakcji – na początku obserwacji dorosły samczyk błotniaka zbożowego przeciągnął w przelocie na SW (foto). Pod koniec tej "obserwacyjnej sesji" nad las wyleciały dwa walczące myszołowy, prawdopodobnie samczyki (foto)...

   ...

   kraj P Kozienicka

   ...

   wieworka

   ...

   jastrzab samica

   ...

   inne samice 

   ...

   gesi zbozowe klucz

   ...

   samolot Orlik

   ...

   gesi atak acg

   ...

   jastrzab po ataku na gesi

   ...

   bl zbozowy samczyk

   ...

   bl zbozowy 

   ...

   walczace myszolowy

   ...

   Miodne

   ...

   Miodne

   ...

   Lug Bartodziejski

   ...

   Bartodziejski

   ...

   (c) endoors

   Spring on autumn?

   Recently I went birdwatching in the vicinity of Bartodziejski Lye (photo) in the Forest of Kozienice (Nature 2000) under Podgóra (photo). As usual forest or the Nature gave me the culmination of events, after the certain time from entering woody backwoods (photo). However I knew that it would take place. At first I noticed the squirrel (photo) and pine tit drinking the water from the puddle. After a moment I noticed the adult female of the goshawk in the repeated flight of curtship on account of two other, fleeting, adult females running by above (photo). When this female rose higher - fell (!!), that is attacked and for the first time in my life I could see something like that, to the fleeting flock of bean geese (photo). Because a confusion at the goose a military plane flying in their line of the flight aroused which was a chance of the goshawk "Lesser Spotted" (photo). When cereal changed direction of the flight avoiding the collision - the goshawk attacked them... As if it was little of these attractions - at the beginning of observation the adult male pulled the hen harrier in the flight on SW (photo). At the end of the one of "monitoring session" above forest two fighting common buzzards flew out, probably males (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 10 listopada 2018 03:51
 • poniedziałek, 21 listopada 2016
  • Błotniak zbożowy

   Dziś jest piękny, jesienny, ciepły i typowy dla Mazowsza wyż. Poszedłem zatem na obserwacje i spotkałem wiele ciekawych gatunków ptaków. Był tu piękny, dorosły myszołów, a gdy wracałem – nade mną przeleciał zapewne zimujący w dolinie rzeki Zwolenki (obszar Natura 2000) błotniak zbożowy, samczyk…

   myszolow w locie

   …myszołów…

   …common buzzard…

   blotiak zbozowy samczyk

   …błotniak zbożowy, samiec…

   …hen harrier…

   (c) endoors

   Hen harrier

   Today is the high beautiful, autumn, warm and typical for Masovia weather. And so I went to observation and I came across and met a lot of interesting bird species. There was a beautiful, adult common buzzard here, and when I came back - near Zwolenka River The hen harrier, male, flew above me and probably spending the winter here in the valley of the river (Nature 2000 area)…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 21 listopada 2016 15:08
 • sobota, 06 listopada 2010
  • Przeloty i zasiedlanie zimowisk

   Ostatnio, 31.10.2010. pojechałem do Mścich w Biebrzańskim PN. Pogoda dopisała, wedle mojej oceny, i nie tylko mojej – zaznaczył się przelot ptaków, a zatem zwierzakom tym aura także sprzyjała i była ich zamierzeniom odpowiednia…

   Na początku niewiele się działo. Pokazały się 2 sroki (foto 1 osobnika poniżej), słyszałem pod wsią kaczki krzyżówki - w atrakcyjnym estetycznie krajobrazie bagien (foto), w olsie, uwijały się sikory pospolitszych gatunków; wykryłem w pobliżu nich kilkanaście raniuszków, a że ptaszki te są bardzo piękne – satysfakcjonującą była ich obserwacja.

   Z każdą chwilą jednak przybywało „akcentów” atrakcyjnych również intelektualnie – okazało się, że można jeszcze spotkać świergotki łąkowe – zauważyłem stadko około 10 ptaków w przelocie ku SWW; podobnie zięby – do 15 osobników także odlatujące w tym kierunku, czy kwiczoły – około 25 ptaków podążające ku W. A zatem nie wszystkie migrujące jesienią na zachód  gatunki ptaków „uporały się” z tym zadaniem, stąd możliwym było ich spotkanie w tym względnie późnym terminie. Z drugiej strony, zależnie od przebiegu zimy, formy takie jak zięby czy kwiczoły, ale już nie świergotki, mogą pozostawać w pewnej liczbie w okolicy, stąd tylko do pewnego stopnia w ogóle, choć emocjonalnie i owszem, cieszyła ich obserwacja.

   Jednak w dniu tym pewne inne wydarzenia zdecydowały o szczególnie atrakcyjnych naukowo czy heurystycznie wynikach wyprawy. Dotyczyły one ptaków drapieżnych (szponiastych) – myszołowów włochatych i błotniaków zbożowych (patrz fotki).

   Otóż w pewnym momencie, ze wschodu, nad bagna na średniej wysokości wleciały razem 4 myszołowy – co ciekawe ptaki, co sugerował wprost przebieg obserwacji i zachowania drapieżników, były tu pierwszy raz i rozglądały się po okolicy, to krążąc, to zawisając – choć nie polując - kręcąc się wspólnie to tu, to tam na stosukowo małej przestrzeni. Można konkludować, że sprawdzały w wyżej opisany sposób „potencjał troficzny” – jakby rzekł przyrodnik – ekolog, czyli zasobność w pokarm siedliska. Na podstawie tej obserwacji napiszę może, że na sto per cent udało się uchwycić moment przylotu i zasiedlania zimowiska przez te ptaki, i osobniki tego gatunku, stąd należy ją, ową obserwację, oceniać jako niezwykle udaną i satysfakcjonującą… Natomiast błotniaki zbożowe „miały” tego dnia przelot – spotkałem w trakcie około 2 godzin bytności pod Mścichami 2 osobniki – samca i samicę, w odlocie ku zachodowi (W). Poniżej zdjęcie.

   Tak, w Przyrodzie i obserwacjach ptaków pociągają obie strony tego samego medalu – finezyjna i atrakcyjna estetyka przyrodniczych bytów wszelkiego rodzaju oraz „wartość mentalna” czy „intelektualna” nie tylko owych bytów samych w sobie, ale i zjawisk przyrodniczych, w tym ich wzajemnych relacji, związków i innych właściwości, z których bodaj ta najważniejsza, że współgrają one z najbardziej pierwotnie (w sensie - intuicyjnie i naturalnie), ale też „podstawowo” czy „bazowo”  rozumianą potrzebą ludzi do rozumienia świata, z którego, o czym przynajmniej intuicyjnie wiedzą, się wywodzą… :)

   msc kraj875421

   ...krajobraz Bagien Biebrzańskich pod wsią Mścichy...

   kraj msci765421111111111

   ...

   sroka 7654320999

   ...wyprawa nie zapowiadała się z początku na nazbyt udaną - obserwowałem tylko pospolite gatunki (powyżej - sroka) i pospolite zjawiska (ptaki te krzątały się w poszukiwaniu pokarmu)...

   myszolow wlochaty duza543298767654

   ...gdy jednak nadleciały 4 myszołowy włochate (powyżej ptak młody), z miejsca "zrobiło się" ciekawie - zachowanie ptaków (zdjęcia poniżej) w jednoznaczny sposób pozwalało bowiem stwierdzić, że drapieżniki były pierwszy raz w tej okolicy oraz, że zamierzały spędzić tu zimę...

   myszolowy wl9875437652228

   ...

   bl zboz ad287609000

   ...później też ku zachodowi "ciągnęły" czy odlatywały błotniaki zbożowe - powyżej dorosły samiec - czyniąc wyprawę na ptaki udaną nie tylko heurystycznie, ale też estetycznie :)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 06 listopada 2010 21:44

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny