eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „mysz domowa”

 • wtorek, 15 stycznia 2019
  • Wynik dzisiejszego tropienia po śniegu

   Dziś popołudniu „rozejrzałem się” „po tropach” na śniegu różnych zwierząt na przedpolu Doliny rzeki Zwolenki (Natura 2000) i w mieście Zwoleń. Miałem zaledwie godzinę do zmroku, ale i tak zebrałem pasjonujący materiał... Oto okazało się, że na cmentarzu ponownie zagościły kamionka (kuna domowa) (foto), tu też wykryłem tropy nornic rudych i myszy domowych oraz bażantów (foto). Przebywały także kot i pies (foto). Jednak co niezmiernie ciekawe, gawrony i kawki pozostawiły liczne tropy i ślady żerowania w bardzo przemyślnym miejscu. Okazało się, że ich żerowiska jako zlokalizowane w S (południowej) części i u podstawy muru dzielącego cmentarze, umożliwiały ptakom zdobycie pokarmu dzięki faktowi nagrzewania się tej budowli w słońcu! (foto) Wracając natknąłem się także na żerowiska kosa (foto). Tym razem lokalizacja tych śladów to kompromis między bezpieczeństwem (pod żywopłotem), a miejscem istotnie lokalnie – jako osłoniętym od wiatru – ciepłym – za blokiem, pośród także innej zabudowy...

   ...

   trropy kamionki

   ...tropy kuny domowej...

   ...tracks of the stone marten...

   nornica ruda mysz d

   ...tropy nornicy rudej i myszy domowej...

   ...tracks of the red vole and the house mouse...

   trop bazant

   ...tropy bażanta...

   ...tracks of the pheasant...

   tropy kota

   ...tropy kota...

   ...tracks of the cat...

   tropy psa 

   ...tropy psa...

   ...tracks of the dog...

   zerowisko gawrony

   ...żerowisko i tropy gawronów – u podnóża części południowej muru...

   ...the feeding ground and tracks of rooks - at the foot of the noon part of the wall...

   trop kawki

   ...tropy kawki...

   ...tracks of the jackdaw...

   zerowisko tropy kosa

   ...żerowiska i tropy kosa...

   ...feeding grounds and tracks of the blackbird...

   ...

    krajobraz Doliny

   ...

   (c) endoors

   

   Result of today's tracking on the snow

   Today for afternoon "I looked around" "along tracks" on the snow of different animals on outskirts of the Valley of the Zwolenka river (Nature 2000) and in the town Zwoleń. I had an hour scarcely to the dusk, but still I gathered fascinating material... Here as it turned out on the graveyard again they appeared stone marten (photo), here I also detected tracks of voles of gingers and house mice and pheasants (photo). Also a cat and a dog stayed (photo). However as exquisitely it is interesting, numerous tracks and tracks of preying on the very clever place left rooks and jackdawes. It turned out, that their feeding grounds as located in the South (of southern) part and at the base of the wall dividing graveyards, enabled birds to get food thanks to the fact of heating up of this building in the sun! (photo) Coming back I came across also feeding grounds of the blackbird (photo). This time a location of these tracks is a compromise between the safety (under the hedge), and with place indeed locally - as shielded from the wind - warm - behind the block, amongst also other buildings...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 15 stycznia 2019 21:58

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny