eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „muchołówka żałobna”

 • czwartek, 24 maja 2018
  • Wiosenna wyprawa do Rezerwatu

   W pierwszej dekadzie maja byliśmy o poranku w Rezerwacie „Krępiec” w Puszczy Kozienickiej (Natura 2000). Najpierw udało się nam napotkać aż cztery samczyki muchołówki żałobnej. Ptaki przepięknie śpiewały i były okazją do poszukiwań heurystycznych innego rodzaju, np. poznawaliśmy specyfikę biotopu, niszy gatunkowej (foto). Dalej okazało się, że z tej ilości osobników tego gatunku, aż trzy były niewybarwione, prawdopodobnie młodociane, a tylko jeden czarny, czyli silny, starszy ptak (foto). Nad jednym z urokliwych (foto) śródleśnych zbiorników wodnych żerował lęgowy brodziec piskliwy (foto). Tu też przebywał intensywnie karmiący młode podczas niekorzystnej suszy samczyk kosa (foto). Słyszeliśmy także, i obserwowaliśmy wiele innych gatunków, w tym głos godowy i ślady żerowania lęgowego jastrzębia. Pod koniec wyprawy natknęliśmy się na rekordowy, niestety martwy okaz padalca (foto)...

   ...

   P Kozienicka N 2000

   ...

   mucholowka zalobna 1

   ...

   mucholowka zalobna 2

   ...

   mucholowka zalobna 3

   ...

   mucholowka zalobna biotop

   ...

   brodziec piskliwy

   ...

   ...kos samczyk

   ...

   padalec

   ...

   (c) endoors

   Spring expedition to the Reserve

   In the first week or so of the May we were in the morning in the Reserve "Krępiec" in the Forest of Kozienicka (Nature 2000). At first we managed to come across as many as four males of the pied flycatcher. Birds beautifully sang and were a chance for the heuristic prospecting of other kind, e.g. we got to know the specificity of the biotope, of species niche (photo). Farther it turned out, that from this number of individuals of this kind, as many as three were no-cloured, probably young, and only one black, i.e. strong, older bird (photo).Above one from charming (photo) of midforest bodies of water a breeding squeaky sandpiper preyed (photo). Here also stayed intensively feeding young during the adverse drought male of the blackbird (photo). We could also hear, and we observed a lot of other kinds, including the mating voice and signs of preying of the breeding goshawk. At the end of the expedition we came across on record-breaking, unfortunately dead specimen of the blindworm (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 24 maja 2018 00:56
 • czwartek, 21 kwietnia 2011
  • Podróż w czasie

   Ostatnio kilka miesięcy przebywałem na Mazowszu… Wczoraj po raz pierwszy prowadziłem obserwacje na Podlasiu pod Grajewem. Najciekawszą konkluzją porównawczą zestawienia postępów wiosny na obu tych obszarach jest oczywiste opóźnienie w przypadku Podlasia, o jakieś 2-3 tygodnie, znacznie  lepiej z resztą widoczne w świecie roślin niż zwierząt. Jadąc na NE Polski odbywamy wiosną swoistą podróż w czasie i np. zachowania ptaków już rzadko spotykane w cieplejszych okolicach, tu są nagminne.

   A zatem co wczoraj, 20.04.2011. r., w tym ujęciu dało się bez większego trudu dostrzec? A to np. mazurki (foto), czy szpaki (foto), spotyka się w stadłach po 3 osobniki – słowem zaloty nie są jeszcze na ukończeniu. Dalej u bocianów (foto) widziałem, jak wysiadująca samica zniechęciła najpewniej obcego samca, który sugestywnie, przelatując w pobliżu gniazda tejże samicy, opuścił nogi sugerując przy niej lądowanie, został powstrzymany kontrującym przysiadem samicy na gnieździe, bez klekotu. To znów obok par świergotków łąkowych występują tokujące, satelickie samce.

   Są też oczywiście już widoczne w świecie ptaków symptomy długotrwałości wiosennego ocieplenia. W rewirach śpiewają zięby, kosy, pierwiosnki czy rudziki (foto). Z innych obserwacji - na przykład przeloty niektórych gatunków trwają, i mam tu na myśli spotkane dziś i w ogóle po raz pierwszy w 2011 roku dymówkę, muchołówkę żałobną (foto), pokląskwę (foto), czy piecuszka (foto) …

   mazurki 890lk87

   ...mazurki - zaloty...

   szpak09lo98

   ...szpak...

   bocbia3e45t777

   ...reakcją samicy bociana na zaloty obcego samca było ich odrzucenie...

   spiew rudzik98u89

   ...śpiewający rudzik...

   mucholowkazal u897765

   ...samiec muchołówki żałobnej...

   poklaskwa iii99

   ...żerujący samiec pokląskwy...

   piecuszek 0000999

   ...samiec piecuszka...

   (c) endoors  

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 21 kwietnia 2011 22:06

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny