eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „łozówka”

 • niedziela, 03 czerwca 2018
  • Na polach pod Zwoleniem

   Ostatnio wybraliśmy się na pola na północ od miasta Zwoleń. Z najciekawszych obserwacji, potwierdziła się wiosenna obecność śpiewających łozówek (foto), ortolana (foto) i pliszek żółtych (foto). Zabrakło czajek, jednak prawie na pewno gnieździ się tu myszołów. Na polnej drodze natknęliśmy się na tropy rodziny łasic i ich ofiarę (foto i przepraszam, za dosadność materiału dokumentacyjnego - „fakty naukowe” nie zawsze są estetycznie nienaganne...). Tropy lisa i młodego łosia dopełniły czary tutejszych atrakcji...

   spiewajace lozowki

   ...łozówka...

   ...marsh warbler...

   ortolan

   ...ortolan...

   ...ortolan bunting...

   krajobraz pol i pl zolta

   ...krajobraz pół i pliszka żółta...

   ...the landscape of fields and the yellow wagtail...

   tropy lasicy i jej ofiara

   ...tropy rodziny łasic i ich ofiara...

   ...tracks of the family of weasels and their victim...

   (c) endoors

   On fields under Zwoleń

   Recently we went to fields to the north of the town Zwoleń. From most interesting observation, a spring presence of singing marsh warblers was confirmed (photo), of ortolan bunting (photo) and of yellow wagtails (photo). Northern lapwings were missing, however almost here a common buzzard is certainly nesting. On a dirt road we happened on tracks of the family of weasels and their victim (photo and excuse me, for the bluntness of documentary material - "scientific facts" not always are aesthetically impeccable...). Tracks of the fox and the young elk filled bowls of local attractions up...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 03 czerwca 2018 13:38
 • wtorek, 21 czerwca 2011
  • Pełnia sezonu lęgowego ptaków

   Pod koniec czerwca lęgi ptaków są zjawiskiem powszechnym, choć też część gatunków już zakończyła gniazdowanie, i jest tak np. w przypadku szpaków czy krukowatych (rodzina srok – foto). Gatunki późno przylatujące intensywnie śpiewają, a ich lęgi są w toku. Do tej grupy można zaliczyć np. gąsiorki, trzciniaki, łozówki, czy cierniówki i gajówki (foto). Ale już rokitniczki (foto) w tym czasie intensywnie karmią młode, dlatego wyraźnie rzadziej śpiewają. Pliszki żółte (foto) również karmią młode w gniazdach, choć jeszcze można zaobserwować u tego gatunku zaloty, być może w przypadku powtarzanych po utracie lęgach. Część gatunków przystępuje do drugiego lęgu, np. zięby (foto) czy kuropatwy (foto). Spotkane ostatnio białorzytki (foto), jak już pisałem – już praktycznie odchowały młode; podobnie dzięcioły, np. zielonosiwe, choć jeszcze, zwłaszcza ten ostatni gatunek, są silnie terytorialne i bywa, że chętnie i często się odzywają (foto). W przypadku pozostałych gatunków tej grupy ptaków, w chłodne poranki można usłyszeć werble nie tylko dzięciołów dużych, ale i białogrzbietych czy czarnych. Powoli jednak „przygasa” impet wiosny i część gatunków już jest praktycznie nie obecna, np. wokalnie, w jej obecnym – nazwijmy to – obrazie, i jest tak przede wszystkim w przypadku słowików. Powoli i nieuchronnie nadciąga zatem lato, a obserwacje dokonywane w tych dniach są praktycznie wiosny pożegnaniem – więc, by choć jeszcze trochę „uszczknąć” z walorów wiosennych „klimatów”, warto się na nie wybrać. 

   rodzinasrok 888777666

   ...rodzina srok...

   …the magpie’s family…

   gasciertrzcinloz 4444444444444

   ...gąsiorek, cierniówka, trzciniak, łozówka...

   …the red-backed shrike, whitethroat, great reed warbler and marsh warbler…

     rokitniczka pl zolta 99999999999999

   ...rokitniczka, pliszka żółta...

   …the sedge warbler and yellow wagtail…

   zieba kuropatwy 7777777777777777

   ...zięba, kuropatwy...

   …the chaffinch and partridge…

   białorzytka zielonosiwy 00000000000000

   ...białorzytka, dzięcioł zielonosiwy...

   …the wheatear and grey-headed woodpecker…

   (c) endoors

   The fullness of breeding season of birds

   In the latter part of June birds breeding season are the general phenomenon, though the part of species already also finished nesting, and is in the starlings case or crows so e.g. (the magpie’s family - the photo). Species late coming flying intensely sing, and their hatchs are in the course. One can e.g. number red-backed shrikes, great reed warblers, marsh warblers to this group, if whitethroats and garden warblers (photo). But sedge warblers (photo) in this time intensely feed young already, that is why they sing more clearly seldom. Yellow wagtails (photo) also feed young in nests, though one still can observe the courtship at this species, maybe in the case repeated after the loss hatchs. The part of species approaches to second hatchs, e.g. chaffinch (photo) or partridge (photo). Met recently wheatear (photo), how already I wrote - young practically reared already; similarly woodpeckers, e.g. grey-headed woodpecker, though yet, especially this last species, there are territorial and he tends to be, that they speak willingly and often (photo). One can hear not only great spotted woodpeckers drums in the case of the remaining species of this birds group, in cool mornings, but and white-backed or black woodpeckers. He however „already dims” the impetus of the spring and the part of species slowly it is practically not present, e.g. in vocal way, in her present let's - name this - the painting, and it is first of all in nightingales case so. The summer approaches so slowly and inevitably, and observations are made in these days practically the springs the farewell - now, to though still to „to nip off” from spring values „climates” a bit, so it is good time to do that.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 21 czerwca 2011 21:49
 • sobota, 22 sierpnia 2009
  • …tragiczne, bezsensowne lecz prawdziwe i niemal nieuniknione…

   …W poprzednim wpisie informowałem o często beznadziejnym wpływie ludzi – w tamtym przypadku pośrednim – na przyrodę…  Ileż jest jednak wszelkich negatywnych i bezpośrednich koneksji we wzajemnych relacjach świata ludzi i świata dzikiej przyrody... – chciałbym przedstawić tę kwestię na przykładzie rejestrowanych przeze mnie ostatnio dokładniej historii i konsekwencji kolizji zwierząt z samochodami na szlakach drogowych…

   …Sprawę każdy posiadacz samochodu zna zwykle z autopsji – np. w momencie, gdy zabiera się za umycie samochodu – i wówczas utyskuje zapewne na upstrzenie szyb i karoserii w wyniku zderzeń z owadami – lub czasem ma ów „moment iluminacji” bardziej „szokową” formę – gdy jadący samochodem – a na Podlasiu nie należą takie sytuacje do rzadkości – cudem unika zderzenia z przedstawicielem zwierzyny tzw. "grubej”, z łosiem włącznie…  

   …Poniżej zamieściłem trochę dokumentacji fotograficznej z obserwacji wydarzeń i zdarzeń na szosie w przestrzeni kilku km tej samej szosy w pobliżu miejscowości, w której mieszkam… Jeśli dodam, że zbiór tych fotek powstał w około 1. miesiąc, oraz, że np. motyla – pazia królowej nie widziałem w tej okolicy od kilku lat, a tutejsza populacja niezwykle przecież pożytecznych jeży została w wyniku wypadków wybita „do nogi” –nie wiem, ale przypuszczam, że może dowiodę tym samym, że warto przynajmniej czasem lub w bardziej newralgicznych momentach, np. świtu i poranka czy wieczoru, zdjąć nogę z gazu, by podobnych i tak niepotrzebnych śmierci na drodze było mniej i możliwie najmniej…

   …Wydaje się, że wszyscy wiemy, że warto i że tak czynić należy…

   lozdr1

   ...martwy ptak powyżej, to łozówka - zdarza się, że ginie w wyniku kolizji z samochodami, jako że często zamieszkuje tereny w pobliżu komunikacyjnych traktów przebiegających przez tereny podmokłe... tymczasem wiosną wprost zachwyca wirtuozowskim śpiewem...

   dymdr1b

   - powyżej - młoda / juv. jaskółka dymówka - w przypadku tego gatunku i w tej klasie wieku ptaków, kolizje są tak niewiarygodnie częste - zwłaszcza w dni słotne, gdy ptaki polują na owady nisko przy podłożu, że można wręcz mówić o rzezi tych przecież niezwykle pożytecznych i sympatycznych zwierząt...

   wrdr1b

   ...wróblom domowym, jako gatunkowi synantropijnemu, "dostaje się" również niezwykle często...

   jezdrdabl1b

   ...w wyniku wypadków została tu u mnie dosłownie "wybita" cała populacja jeży... :(

   kr1dabl1b

   ...na szosach giną przeróżne zwierzęta - także krety...

   zaskdr1b

   ...o ile na wiosnę "masowe pogromy" na traktach dotyczą zwłaszcza płazów - latem często spotyka się "uśmiercone" zaskrońce...

   pazpas1bdabl

   ...jednak najliczniejszą grupą "poszkodowanych" są populacje owadów... czasem gatunków tak rzadkich, jak paź królowej... (poniżej - pasikonik zielony)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 22 sierpnia 2009 01:20

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny