eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „wróbel”

 • wtorek, 18 marca 2014
  • Zimowanie wróbli domowych i mazurków

   Jest 18 marzec 2014 roku. Wróble obu gatunków coraz częściej i co się nie zdarzało wcześniej, spędzają czas poza miejscami koncentracji zimowych, które są faktem, i które z powodzeniem możemy nazwać zimowiskami. Owe zimowiska są w przypadku wróbli domowych zlokalizowane, konsekwentnie, w żywopłotach, w pobliżu przyszłych i zeszłorocznych lęgowisk tego gatunku. W przypadku mazurków – bywa, że w bardzo odległych miejscach poza wsią i miastem. W Zwoleniu na Mazowszu, na terenie śródmiejskim, jest około 25 miejsc – zimowisk wróbli domowych – żywopłoty przy blokach i kilkanaście – zimowisk mazurków, często w wysokich krzakach pośród okolicznych pól. W obu przypadkach zimowanie wróbli wygląda dość podobnie: istotne są tu lokalne zasoby pokarmu i dobrych kryjówek przed kluczowym drapieżcą, krogulcem. Jednak o ile wróble domowe w każdej koncentracji na takich specyficznych zimowiskach występują niezbyt licznie – mazurki wprost przeciwnie: skupiają się czasem w stada po kilkaset ptaków na jedno miejsce. Całą zimę, zwłaszcza wróble domowe, przesiadują na zupełnie małej przestrzeni gąszczu żywopłotu, a alert z uwagi na krogulce powoduje, że bardzo rzadko opuszczają taką kryjówkę. Albo, by się też stadnie posilić, albo, by w strugach deszczu wykąpać. To ostatnie zachowanie jest czasem teraz na przedwiośniu zabawne, a to dlatego, że wróbelki po okresie suszy i ciągle dbając o swoje bezpieczeństwo zaledwie obsiadają wierzch żywopłotu by wspólnie oczekiwać opadu. Sprawia to wrażenie jakiegoś rytuału czy „modlitwy o deszcz” i jest pocieszne i rozbrajające.

   zimowe stado wrobli

   ...zimujące stado wróbli i mazurków...

   ...wintering house and tree sparrows...

   stado mazurkow zima

   ...stado mazurków w zimie...

   ...the flock of tree sparrows in winter...

   (c) endoors

   Wintering of  house and tree sparrows

   18 March 2014 is. Sparrows of both kinds well it hasn't more and more often happened earlier, are spending time outside places of winter concentrations which are a fact, and which successfully we can call winter resorts. Those winter resorts in case of house sparrows are located, consistently, in hedges, in the vicinity of future and last year's breeding grounds of this kind. In case of tree sparrows - is, that in very remote places outside the village and the city.On the city centre area, there are about 25 places in Zwoleń in Mazovia - of winter resorts of house sparrows - hedges by blocks and a dozen or so - of winter resorts of tree sparrows, often in high bushes amongst nearby fields. In both cases spending the winter of sparrows is looking alike enough: here local stores of food and good hiding places are essential before the crucial assailant, with sparrowhawk. However provided house sparrows on such peculiar winter resorts are appearing in every concentration not very in large numbers – tree sparrows just the opposite: are focusing sometimes into herds for a few hundred birds to one place. The entire winter, especially house sparrows, are spending a lot of time on the completely small space of the clump of the hedge, and alert due to sparrowhawks he causes, that very much rarely leave such a hiding place. Or in order also gregarious to refresh oneself, or in order in streams of rain to give a bath. This last behaviour is sometimes now on the early spring funny, either because little house sparrows are feeling dehydrated after the period and still caring about one's safety scarcely are sitting the top of the hedge down at in order together to expect fallout. He causes this impression of some ritual whether "prayers about rain" and is funny and disarming.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 18 marca 2014 19:44
 • poniedziałek, 01 lutego 2010
  • Walka o przetrwanie – szczegóły…

   Dzisiaj, 1.02.2010., ponownie było cieplej niż dotychczas, choć mróz nie ustąpił zupełnie… Okazało się, że można zaobserwować kilka zjawisk związanych z tym faktem, gdzie z jednej strony pewne gatunki zwierząt nie ustają w intensywnym staraniu o przetrwanie, a inne mają też czas na inne przedsięwzięcia, takie jak np. poszukiwanie nowych żerowisk czy rozpraszanie się… To ostatnie zauważyłem dziś u sójek, które co prawda jeszcze rano wspólnie i jak zwykle w liczbie 4 osobników żerowały na kiszonce, by około południa – poczynając od ogólnie wyraźnej redukcji „gęstości” swego występowania, a mam tu na myśli zwiększenie się ich dystansu międzyosobniczego, rozproszyć się… 1 z nich poleciała nawet w dal na N w stronę nieodległego lasu… Wcześniej, gdy ptaki przesiadywały na tym samym drzewie przy żerowisku ich wzajemna odległość od siebie była, jak wspomniałem maksymalnie duża (foto)… A zatem ocieplenie spowodowało u tego gatunku tendencje do rozproszeń grup żerowiskowych i umożliwiało ptakom poszukiwanie i przeszukiwanie nowych miejsc z potencjalnym pokarmem…

   Tymczasem okazało się, że żerujący na słupie dzięcioł duży gdy został np. spłoszony, natychmiast kontynuował swoją „pracę” nad zdobywaniem pokarmu w miejscu do którego był zmuszony odlecieć, nie marnując ani chwili… A zatem mniej obfity i kaloryczny pokarm, zdobywany w sposobie ciągłego wysiłku, jakim jest rozkuwanie szyszek, nie pozwalało dzięciołowi na chwilę wytchnienia jak to było w przypadku sójek… Podobnie na śniegu przy badylu pokrzywy znalazłem tropy prawdopodobnie wróbla zjadającego kilka chwil wcześniej jej nasiona (foto) – i znów mniej treściwy żer tego gatunku musiał zapewne wymóc na tym osobniku więcej starań w poszukiwaniu pokarmu… W innym miejscu z kolei, i zapewne z uwagi na ocieplenie, dostrzegłem grupę 7 gili podążających ku SSE w poszukiwaniu zapewne nowych żerowisk – takie przemieszczenia są teraz łatwiejsze u szeregu gatunków z uwagi na ocieplenie i pogodniejszą ogólnie aurę niż dotychczas i o tym tu mowa…

   4 sojki 3777777777777777777

   ...sójki już nie były tak "przyjacielskie" podczas żerowania - ich dystans międzyosobniczy się zwiększył - podejmowały też dalsze przeloty, a ich żerowiskowe stadło po południu uległo rozproszeniu...

   wrobel trop pokrzywa 777777777777777777

   ...u innych gatunków natomiast walka o byt trwała nieprzerwanie - powyżej tropy na śniegu żerującego na pokrzywie wróbla...

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 01 lutego 2010 14:40

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny