eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „Mazowsze”

 • piątek, 03 sierpnia 2018
  • Podsumowanie finalnej części wiosny 2018

   Jak co roku najpóźniej i jeszcze trochę śpiewają kosy (foto) i kulczyki (foto). Do 15 lipca kluły się jeszcze pisklęta – np. kapturki (foto). Kukułki samce odzywały do niemal do połowy tego miesiąca, co potwierdza, że rok 2018 był dla ptaków śpiewających wyjątkowo korzystny.  Podobnie jeszcze w lipcu, na początku miesiąca, słychać było śpiew pokrzywnicy (foto) czy rudzików i wielu innych gatunków. Wegetacja jednak zaskakiwała bogactwem kwitnienia i wczesnego dojrzewania owoców (foto). Oto już z początkiem pierwszego letniego miesiąca owoce jarzębiny, co należy do wyjątków, okrasiły się dojrzałą czerwienią (foto) – w innych latach znaną raczej z połowy wakacji. Inne obserwacje, to spadek aktywności godowej płazów (foto), już rzadka obecność mew w Zwoleniu (foto) czy wczesne gody kamionek (kun domowych). Na zdjęciu poniżej upolowany przez ten gatunek w środku Zwolenia dorosły grzywacz. Nota bene kuna domowa została przepłoszona znad ofiary i od wielu tygodni przestała żerować na osiedlu przy ulicy Wojska Polskiego w naszym mieście...

   krajobraz Zwolenka lato

   ...krajobraz Doliny w mieście Zwoleń...

   ...landscape of the Valley in the town Zwoleń...

   kos sp samczyk 1

   ...kos, śpiewający samczyk...

   ...blackbird, singing male...

   kulczyk fin

   ...kulczyk, samiec...

   ...serin, male...

   jajo kapturki

   ...wyklute jajo kapturki...

   ...hatched egg blackcap...

   sp samczyk pokrzywnicy

   ...śpiewająca pokrzywnica...

   ...singing dunnock...

   czerwona w czerwcu jarzebina

   ...czerwona już z początkiem lipca jarzębina...

   ...rowan-tree fruits already red with the beginning of the July...

   kamionka i grzywacz

   ...upolowany przez kamionkę (kunę domową) dorosły grzywacz...

   ...hunting by the stone marten adult ringdove...

   smieszka tylko wiosna

   ...mewa śmieszka – tylko wiosenny stały rezydent miasta...

   ...black-headed gull - only a spring permanent resident of the town Zwoleń...

   ...

   cykoria

   ...

   polne maki

   ...

   krajobraz Zwolenka lato cd

   ...

   zacmienie ksiezyca 2018

   ...zaćmienie księżyca 2018...

   ...No "Dark side of the Moon... 2018 - Poland"...

   (c) endoors

   Suming up of the final part of the spring 2018

   As every year the latest and still a bit they are singing blackbirds (photo) and serins (photo). On 15 July chicks still hatched - e.g. blackap (photo). Cuckoos males sing to almost to the half of this month what is confirming that 2018 was advantageous for songbird exceptionally. Similarly in July, at the beginning of the month, a singing of the dunnock was still heard (photo) whether of robins and many other kinds. However growth surprised with wealth of flowering and early ripening of fruits (photo). These are already from the beginning of the first summer month rowan-tree fruits what belongs to exceptions, spiced themselves up with seen red (photo) - in other years known rather from the half of holidays. Other observations, it fall in activity mating of amphibians (photo), already rare presence of gulls in Zwoleń (photo) whether early nuptials of stone martens. Adult ringdove in the photograph below hunted down by this kind in the Zwoleń main centre. Nota bene the stone marten was frightened from above the victim and for many weeks stopped preying on the housing estate at the Wojska Polskiego Street in our town...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 03 sierpnia 2018 06:46
 • środa, 13 czerwca 2018
  • Synantropijny dorosły zając szarak

   Wracając z obserwacji puszczyków 10.06. około godziny 22 natknęliśmy się na żerującego w środku miasta Zwoleń zająca szaraka! Zwierzak przebywał na trawniku na terenie boiska „Orlik 2012”, mimo ruchliwego tu traktu ul. Perzyny i obecności spacerowiczów. Dorosły zajączek nie tylko „bezpruderyjnie” konsumował mlecz, ale co rusz oddawał się wieczornej toalecie (foto). Mimo fotografowania pozostał w odległości paru metrów od nas i ruchliwej ulicy...

   zajac szarak w miescie

   ...

   zajac Orlik 2012

   ...

   (c) endoors

   Synantropic (townish) old hare

   Coming back from observation of 10.06 tawny owls. about hour 22 we came across on of preying inside city Zwoleń of the old hare! The animal stayed in the lawn in the court "Eaglet 2012", in spite of busy here of route of the st. Perzyny and the presence of strollers. Adult hare not only "sexually liberated" consumed milt, but what move devoted himself to the evening toilet (photo). In spite of photographing he stayed in supresingly small the distance of a few metres from us and the busy street...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 13 czerwca 2018 01:37
  • Wczesne jagody i kwitnienie lip w tym roku

   Już od początku czerwca 2018 roku, tu w Zwoleniu na Mazowszu pojawiły się specyficzne ślady kału grzywaczy, żerujących w borach na jagodach (foto) i to na długo nim te „owoce lasu” zaczęły być oferowane na ulicach miasta. Także już pierwszego tego miesiąca można było zauważyć w pełni kwitnące lipy (foto). Potwierdza to fakt, iż bieżący rok oraz wiosna są pod względem ciepła i nasłonecznienia wyjątkowe...

   grzywacz i jagody

   ...

   kwitnaca lipa

   ...

   (c) endoors

   Early bilberries and the flowering of lime trees this year

   From the beginning of June 2018, here in Mazovia peculiar tracks of the faeces of ringdoves, preying in forests on bilberries already turned up at Zwoleń Town (photo) and what's more for ages for them the ones "fruits of forest" started being offered on the town streets. Also already at first this month it was possible to notice fully blooming lime trees (photo). He is confirming admittedly that the this year and the spring are in terms of the warmth and the solar exposure exceptional...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 13 czerwca 2018 01:31
 • wtorek, 05 czerwca 2018
  • Rzadkości ornitologiczne okolic Zwolenia wiosną 2018

   A oto dwie obserwacje (relacja i zdjęcia) rzadkich na Mazowszu i w okolicy Zwolenia gatunków – orła przedniego i trzmielojada, w relacji autorstwa młodego ornitologa, Kamila Skawińskiego ze Zwolenia. Kamil ma 17 lat, lecz ornitologią pasjonuje się już długo, stąd te pierwsze i nie jedyne sukcesy. A oto Jego obserwacje:

   "Orła przedniego widziałem w Solcu nad Wisłą 30.04.18. r. - bezwietrzna i ładna pogoda. Wyskoczył zza wierzb gnębiony przez rybitwę lub śmieszkę (teraz nie pamiętam co to było), poleciał w górę Wisły, godzina była 14.41. Trzmielojada widziałem koło zbiornika Kotuska w nadleśnictwie Marcule 27.05.2018. r., pogoda była słoneczna, wiatru nie było, o godzinie 8.35."...

   orzel przedni w locie

   ...

   o przedni

   ...

   ...młody orzeł przedni – widoczne rozjaśnienie u nasady lotek! / foto Kamil Skawiński...

   ...young golden eagle - visible lightening at the base of flight feathers! / photo Kamil Skawiński...

   trzmielojad samiczka foto Kamil

   ...

   trzmielojad ad

   ...

   ...trzmielojad, samiczka / foto Kamil Skawiński...

   ...honey buzzard, female / photo Kamil Skawiński...

   (c) endoors

   Ornithological rarities of Zwolenia surroundings with spring 2018

   And it is two observation (the relation and photographs) rare in Mazovia and in Zwoleń surroundings of kinds - of the golden eagle and the honey buzzard, in the relation of the authorship of the young ornithologist - Kamil Skawiński from Zwoleń. Kamil is 17 years old, but is already long fascinated by ornithology, hence these first and not only successes. And it is his observation:

   „I could see the golden eagle in Solec on the Vistula 30.04.18 - windless and fine weather. He jumped out from behind willows oppressed by the tern or the gull (now I don't remember what it was), was thrown into the air of the Vistula, the hour was 14.41. I could see the honey buzzard by the container Kotuska at the Marcule Forestry District 27.05.18, former weather solar, there was no wind, at 8.35.”...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 czerwca 2018 06:24
 • niedziela, 03 czerwca 2018
  • Rybitwa rzeczna w Zwoleniu

   Ostatnio, jak co roku na wiosnę, natknąłem się na żerujące i tokujące rybitwy rzeczne tu w Zwoleniu na Mazowszu. Ptaki w liczbie jednej pary przebywały cały poranek na stawie w dolinie Zwolenki (Natura 2000). Samczyk łowił ryby i karmił tokowo samiczkę. Jednak większość czasu popisywał się na różne sposoby, w tym karkołomnymi atakami na mewy śmieszki, próbując zaimponować swojej wybrance, która przysiadła na kikucie olchy przy zbiorniku (foto). Nie tylko było to widowisko co do kunsztu i sprawności lotu rybitwy rzecznej, ale ciekawe zachowania oraz zawołania tych ptaków okrasiły poranną wizytę w Dolinie...

   ...

   rybitwa rzeczna w locie

   ...

   rybitwa rz sit

   ...

   (c) endoors

   River tern in Zwoleń

   Recently, like every year in spring, I came across river terns preying and making a display call here in Zwoleń in Mazovia. Birds of steam in the amount of one stayed the entire morning on the pond in the Zwolenka valley (Nature 2000). The male fished and display fed female. However most of the time showed in different ways, in it reckless attacks on black-headed gulls off, trying to impress his chosen fimale one which sat the stump of the alder tree on by the container (photo). Not only this show was as for the artistry and the efficiency of the flight of the river tern, but also interesting behaviours and calls of these birds spiced up the morning visit in the Valley...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 03 czerwca 2018 13:46

Kalendarz

Październik 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny