eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „czajka”

 • sobota, 10 listopada 2018
  • Na polach pod Zwoleniem w październiku

   Tutejsza okolica jest bardzo fotogeniczna (foto). Z obserwacji zwierząt najciekawsze, to „przenosiny” wielu gatunków w krajobraz pól, czyli wiosną nie odwiedzane miejsca. Dotyczy to tu konkretnie dzięciołów czarnego (foto), dużego i zielonego, sójek (foto), oraz pierwszych gości zimowych – zięb jer i droździków. W pewnym momencie nad pola na N od Zwolenia podniosło się spłoszone przez krogulca lub jastrzębia stado około 100 czajek (foto). W rewirze lęgowym przebywał niechętny innym osobnikom samczyk myszołowa (foto). Wzrosła ilość i koncentracje zięb – było znacznie mniej przelotnych skowronków i świergotków łąkowych...

   ...

    

   ...

   sojka 

   ...

   myszolow 

   ...

   czajki

   ...

   krajobraz

   ...

   krajobraz

   ...

   krajobraz

   ...

   (c) endoors

   On fields under Zwoleń in the October

   Local surroundings are very photogenic (photo). From observation of animals most interesting, it is a "move" of many kinds into the landscape of fields, i.e. places in spring not visited. It is regarding woodpeckers here specifically black (photo), big and green, of jays (photo), and of the first winter guests - chill the brambling and of redwings. At some point above fields on N from Zwoleń a flock scared away by the sparrowhawk or the hawk of about 100 northern lapwings rose (photo). Male against other individuals stayed the common buzzard in the breeding area (photo). A number of small migratory birds grove and chill concentrations - there were fewer migratory skylarks and of meadow pipits...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 10 listopada 2018 03:14
 • środa, 23 maja 2018
  • Ptaki południowego Mazowsza w kwietniu i maju

   Jak co roku rzadko od kwietnia spotyka się ptaki drapieżne – zajęte tokami i lęgami (patrz foto jastrzębia, dorosłej samiczki w pobliżu gniazda w kompleksie leśnym pod Iłżą). Krajobrazy kwietnia i początku maja są zdominowane tu w lasach przez kwitnące zawilce, przylaszczki i inne wczesnowiosenne rośliny (foto). Na polach i łąkach rozbrzmiewa śpiew skowronków, potrzeszczy, świergotków, trznadli i pokląskw, a także obecne są czajki (foto). Spotkana także rano w borze wiewiórka (foto) nie była nadto płochliwa, pozwoliła się łatwo z bliska sfotografować. Już po kilkuset metrach bytności w lesie okazało się, że w tej okolicy występuje zniczek i wyjątkowo liczne są świergotki drzewne oraz kowaliki, nie mówiąc o sikorach w udziale w ugrupowaniu typowym dla wiekowego boru i grądu (foto)...

   dorosla samica jastrzebia

   ...

   krajobraz pola

   ...

   czajka para

   ...

   krajobraz bor Ilza

   ...

   wiewiorka Ilza

   ...

   aleja P Dworski

   ...

   zawilce gajowe

   ...

   grad Ilza

   ...

   (c) endoors

   Birds of south Masovia in April and May

   How every year since April birds of prey are rarely come across - busy with verse metres and hatchings (watch the photo of the adult female of the goshawk, in the vicinity of the nests in a forest complex under Iłża). Landscapes of the April and the beginning of the May are dominated here in forests by blooming anemones, hepaticas and other early-spring plants (photo). The fields and meadows are singing of skylarks, corn buntings, pipits, yellowhammers and whinchats is resounding, as well as northern lapwings are current (photo). Squirrel come across also in the morning in the forest (photo) she wasn't too timid, let easily from close up have her photograph taken. After a few hundred metres of the sojourn in the forest it already turned out that a firecrest was found in these surroundings and exceptionally tree pipits and nuthatches are numerous, not talking about tits in the participation in the grouping typical of the ancient forest and the broadleaved forest (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 23 maja 2018 15:46
 • piątek, 30 września 2016
  • Strategia obronna stada szpaków

   Ostatnio obserwowałem ciekawe zdarzenie z życia ptaków. Oto zza bloku w centrum miasta Zwoleń na stado szpaków uderzył znienacka dorosły krogulec, samica. Co ciekawe szpaki w liczbie około 140 z miejsca uformowały szyk obronny – zwartą ławicę, by następnie w ciasnych kręgach tej stadnej konfiguracji wzbijać się i wzbić jak najwyżej ponad oraz pod wiatr względem drapieżcy. Ten po chwili zupełnie „zneutralizowany” pod względem „łowności” zrezygnował z dalszych usiłowań i w aktywnym krążeniu oddalił się z wiatrem na SSE (południowy wschodni wschód)...

   atakujacy krogulec

   ...uciekające przed atakującym krogulcem stado – tu szpaków i czajek…

   …herd (flock) escaping from the attacking sparrowhawk - here of starling and northern lapwings…

   (c) endoors

   Defensive strategy of the flock of starling

   Recently I observed the interesting event from the life of birds. Here from behind the block in the town centre Zwoleń to the flock of starling all of a sudden an adult sparrowhawk hit, female. What's interesting starling in the amount of about 140 right away formed the defensive formation - dense shoal so that next in tight ranges of this gregarious configuration rise and raise like at most over and against the wind towards the assailant. The one after a moment completely "neutralised" under the account "prayness" he gave further attempts up and in the active circulation walked away with the wind on SSE (south eastern east)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Strategia obronna stada szpaków”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 30 września 2016 18:39
 • sobota, 15 marca 2008
  • Pływ i cofka... Przedwiośnie czy wiosna?

   A zatem, mimo, że o tej porze roku niemal instynktownie i immanentnie wszystko prze ku wiośnie, są chwile, gdy aura - abiotyczny składnik świata, kładzie akcent na tym, co typowe dla przeszłości. W takiej chwili przypomina się przysłowie - „jedna jaskółka wiosny nie czyni" - jednakowoż, jaskółki najwcześniej przylatują w 3 dekadzie marca, zatem - tę jakość, jaką stanowi odmienność okresu przejściowego między zimą sensu stricte, a wiosną - również sensu stricte, już dawno dostrzeżono i nazwano - przedwiośniem... Jeśli jednak od ogólnika przejść do szczegółu i na nim się skoncentrować - wiosna już jest - wyrażona na dziesiątki niezależnych niemal od siebie sposobów istnienia różnych form życia... To wiosna w różnych odsłonach, czy - ekologicznie rzecz ujmując - niszach. Wiosna gęsi, żurawi, czajek, łabędzi, myszołowów, trznadli, sikor, szpaków, dzięciołów, kruków, wron itd. To wiosna in statu nascendi - wiosna jako żywioł i ruch - wiosna - że tak się wyrażę - ludów - gdzie owym „ludem" - jest współistniejąca z nami i przez to „nasza" - „brać" - wszelkich form życia... To wiosna, jeśli się bliżej przyjrzeć, która już jest, choć przy pobieżnym oglądzie rzeczywistości jakby się dopiero dokonuje, a przecież klangorem żurawi czy kwileniem czajek lub myszołowów i jastrzębi intonuje już swoje preludium czy intro... Popatrzmy na mknący na niebie klucz gęsi czy żurawi, lub parę żurawi nawołującą na skraju mokradła - te ptaki są tu - bo mogą być, i już pozostaną do późnej jesieni - teraz jednak obwieszczają wszem i wobec fakt powrotu do domowych „pieleszy" - i to jest wiosna właśnie!

   zimone1

   ...krajobraz o tej porze roku jest czasem jak z kalejdoskopu i z dnia na dzień oscyluje między skrajnościami - jednakowoż obrany przez Przyrodę kierunek jest oczywisty, wyczuwa się także przemożność i "nieubłaganość" tego ruchu czy "pływu" - pływu, jako że w równie "nieubłaganej" perspektywie, odległej o całą "przestrzeń" wiosny, lata i jesieni, majaczy widmo kolejnej, choć odchodzącej teraz właśnie zimy...

   czeczotsta23

   ...jednak nawet w chwilach niepogody, i spoglądając nawet na ptaki - gości zimowych w naszym kraju (jak to jest w przypadku czeczotek - na fotografii powyżej), wiemy, że - zacytuję tu znanego kosmologa - "strzałka czasu" w najogólniejszym ujęciu ma zwrot jednokierunkowy, czyli to, na co się zanosi - nastąpi niechybnie! ...

   czajwysp1

   ...a tak na serio, to wiele z powyższych słów to czcza gadanina - ta czajka, skoro jest tu już na swoich włościach...

   zurle2

   ...podobnie - żurawie...

   łabędziepair

   ...łabędzie...

   wropik

   ...wrony siwe...

   srokoszdr

   ...i srokosze...

   trznazbl

   ...czy trznadle...

   siwuczaone

   ...i czaple siwe...

   ...jest oczywistym i jasnym jak coraz częstrze słońce, że ptaki te swoją obecnością - jako składowych otaczjącego świata, nie tyle zwiastują, co już obwieszczają nadejście wiosny...

   bortro1

   ...trop borsuka...

   zbozsta1

   ...klucz gęsi zbożowych...

   zursta22

   ...żurawie...

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 15 marca 2008 02:14
 • wtorek, 26 lutego 2008
  • Przeloty ptaków...

   Od przedwczoraj postępy wiosny są jeszcze bardziej spektakularne... Pojawiły się pierwsze, duże klucze przelotnych gęsi zbożowych; spotkałem też ostatnio gołębie siniaki - wędrują również czajki i szpaki - wśród których zdarza się napotkać osobniki bodaj "stacjonarne", podśpiewujące w biotopach lęgowych. Podobnie od 24.02. "lecą" skowronki i spotyka się pierwsze żurawie... Coraz intensywniej migrują z zimowisk również myszołowy i myszołowy włochate - na tym tle dyskretniejsze w swoich zachowaniach kruki jakby "zakotwiczały" owe postępy wiosny w poprzedniej porze roku... Z jednej strony bowiem  - już choćby ich czarne upierzenie nawiązuje, podobnie jak głos i zachowanie, do specyfiki chłodnej i mrocznej pory roku jaką jest zima - z drugiej - wczesnowiosenny moment rozpoczęcia toków i lęgów "dowodzi" niejako "strukturalnemu", że tak się wyrażę, przystosowaniu do tych szerokości geograficznych... Są zatem te ptaki nie tylko osiadłe i zawsze tutaj obecne, dodajmy też - i wszędobylskie i przez to zauważalne bardziej niż inne gatunki... Są też jakby świadome co i kiedy należy robić, by osiągnąć ekologiczny sukces i ten sukces utrwalił się w owych zachowaniach, obyczajach oraz ich instynktownych wzorcach... To, że zimą ich obecność jest tak spektakularna, oraz to, że czernią swojego upierzenia zawarły w sobie niemal kwint-esencję ekologicznego tła chłodnej pory roku, podczas której nie rodzi się nowe życie, a trud przetrwania w przypadku wielu osobników wśród wszystkich form często kończy się niepowodzeniem - pozwala twierdzić, że... Że te ptaki symbolizują i są znakiem rozpoznawczym zimy, bardziej niż inne formy... Tymczasem jednak potrzebują do rozrodu - jak wszystkie organizmy - i ciepła i zieleni, jednak na spotkanie lata wyruszają jeszcze zimą, której wyraźnie się nie boją - wprost przeciwnie - i zimą są jak żaden inny gatunek tu u siebie... Są zatem nie tylko symbolem trudów życia, ale też jego witalności i jego potęgi... Gęsi, czajki, szpaki, siniaki i skowronki, które ostatnio można tu spotkać, są tej konkluzji już co prawda jedynie wtórnym, jednak pożądanym i  ostatecznym  potwierdzeniem...

   geszboz1

   ...gdy wiosną pojawiają się na niebie pierwsze klucze gęsi (jak ten - gęsi zbożowych) - mimo, że krajobraz niczym się nie różni od zimowego - w sercach i umysłach przyrodników i ludzi wrażliwych oraz choć trochę obeznanych z naturą rośnie nadzieja na rychłe ocieplenie, które jest pierwszym znakiem i "przednówkiem" nadciągającego, tak ukochanego lata...

   geszboz2

   ...

   geszboz3

   ...

   geszboz4

   ...

   czaj268

   ...wędrują też czajki...

   kruuu268

   ...kruki to inna historia - zawsze tu były, a mimo to - dzięki ich obyczajom lęgowym i faktowi, iż są już w owych lęgach zaawansowane - śmiało można je nazwać "awangardą" wiosennych klimatów...

   bzie26

   ...wystarczy spojrzeć powyżej, na foto - wiosna "pełną gębą"! to najwspanialsza wiadomość...

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 26 lutego 2008 01:53

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny