eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „Puszcza Białowieska”

 • sobota, 22 września 2012
  • Sowy wczoraj wieczorem

   Wczoraj ponownie byłem na obserwacjach sów w pobliżu Białowieży. Najpierw, jeszcze wczesnym wieczorem  – na głos puszczyka – zwabiłem samca sóweczki (nagrania). Następnie obserwowałem dwie pary puszczyków na granicy ich terytoriów (nagrania). Samce miały zupełnie różne okrzyki godowe. Samica nowego w tym miejscu samca nawoływała tylko głosem kontaktowym, podczas gdy połowica starego samca – najchętniej odzywała się „głosem godowym niekompletnym” i  „miauczeniem”, a najrzadziej głosem kontaktowym (nagrania). Sugeruje to być może, że stary samiec puszczyka miał bardziej od rywala doświadczoną i odważną samicę…

   kaj wiecz7865

   ...

   Głos godowy samca sóweczki:

   The mating voice of the pygmy owl male:

   http://endoors.blox.pl/resource/VNsoweczka2.MP3

   Okrzyki pary puszczyków z innym samcem:

   The voices of the tawny owls new pair:

   http://endoors.blox.pl/resource/Vpara_nowySXA1.MP3

   Porównanie brzmienia zawołań godowych dwóch samców:

   The comparing of mating voice structure of the two males:

   http://endoors.blox.pl/resource/VN870dwa_samSXA.MP3

   Głos godowy starego samca puszczyka:

   The mating voice of the old tawny owl male:

   http://endoors.blox.pl/resource/VN8_sam_starySXA.MP3

   (c) endoors

   Owls yesterday evening

   Yesterday again I was on observation of owls in the vicinity of Białowieża. At first, still with early evening - aloud of tawny owl - I lured the male of the pygmy owl (recordings). Next I observed two pairs of tawny owls on the border of their territories (recordings). Males had completely different mating shouts. Female new in this place only called the male with contact voice, while better half of the old male - most willingly spoke "with mating voice incomplete" and with "mewing", and most rarely with contact voice (recordings). It is suggesting perhaps that the old male of the tawny owl had more from rival experienced and brave female…

   ksiezyc 89065

   ...

    (c) endoors

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 22 września 2012 09:17
 • czwartek, 13 września 2012
  • Puszczyki w Puszczy Białowieskiej

   Wczoraj wieczorem obserwowałem dłuższy czas puszczyki. Okazało się, że mimo, że było bardzo ciepło sowy z łatwością dało się wabić. Zarejestrowałem 3 ptaki: samca dominanta (nagranie głosu godowego); samicę (głównie głosy godowe niekompletne - nagranie, czasem kontaktowe - nagranie, rzadziej „miauczenia”), oraz samca „intruza”, który wołał głosem godowym tylko o zmierzchu, a potem – godowym niekompletnym i ostrzegawczym „ku-wik”. Taki status behawioralny sów sugeruje powolne przejście do zachowań terytorialnych, choć te puszczyki jeszcze jakby nie do końca rozstrzygnęły wszystkie kwestie związane z okresem letnich godów…

   Głos godowy puszczyka - samca dominanta

   Mating voice of the tawny owl - of male predominant feature

   http://endoors.blox.pl/resource/VNsamiec_g_god.MP3

   Głos godowy niekompletny samicy puszczyka

   Mating incomplete voice of female the tawny owl

   http://endoors.blox.pl/resource/VN8samica_g_niek.MP3

   Głosy kontaktowe „ki-łik” samicy i podniecony głos godowy samca

   Contact voices "ki-łik" of female and excited mating voice of the male

   http://endoors.blox.pl/resource/VNsamica_ki_lik_sam_god.MP3

   (c) endoors

   Tawny owls in the Białowieża Forest

   Yesterday during the evening I observed the longer time tawny owls. It turned out, that even though there was a warmth of the owl very much with ease let display. I registered 3 birds: of male predominant feature (recording the mating voice); female (mainly mating incomplete voice - recording, with time contact voice - recording, more rarely of "mewing"), and of male of the "intruder" which called with mating voice only at dusk, and then - mating incomplete and warning "ku-wik" voice. Such a behavioral status of owls is implying the slow proceeding to territorial behaviours, although these tawny owls still kind of not entirely settled all matters associated with the period of the summer mating…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 13 września 2012 06:01
 • środa, 12 września 2012

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny