eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „dzięcioł zielony”

 • sobota, 23 lutego 2019
  • Wizyta w Dolinie

   Tymczasem 17.02. w niedzielę, w Dolinie Zwolenki (Natura 2000) (foto), po raz pierwszy słyszałem śpiewające trznadle i dzięcioła zielonego. Trwał także przelot skowronków oraz bardzo intensywnie wędrowały mewy (foto), w tym pierwsze śmieszki. Jednak napotkany przy jemiole paszkot, po prostu zimował (foto). Podobnie myszołowy nie tokowały, a intensywnie żerowały...

   ...

   Dolina Zwolenki 1

   ...

   przelotne mewy 1

   ...

   przelotne mewy 2

   ...

   przelotne mewy 3

   ...

   paszkot i jemiola

   ...

   Dolina Zwolenki 2

   ...

   Dolina Zwolenki 3

   ...

   Dolina Zwolenki 4

   ...

    

   (c) endoors

    

   A visit to the Valley 

   Meanwhile, 17.02. on Sunday, in the Zwolenka Valley (Nature 2000) (photo), for
   the first time I heard singing yellow hammers and green woodpecker. Also, the
   passage of skylines and gulls (photo) were very intense, including the first kind of
   gulls. However, the misthle trush encountered in the mistletoe, just wintering (photo).
   Similarly, the common buzzards did not trawl, but were intensively feeding...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 23 lutego 2019 01:23
 • piątek, 06 października 2017
  • 3 dni z życia myszołowów pod Zwoleniem na Mazowszu

   Oto w ubiegłą sobotę myszołowy zwyczajne zajmowały już zapewne na zimę, obok innych form, takich jak sikory czy dzięcioł zielony, nowe żerowiska, w których latem były nieobecne. I tak było na polach pod Zwoleniem. Już jednak kolejnego dnia, w niedzielę, 1.10.2017., niektóre osobniki, gnane NE (północno – wschodnim), wiatrem, zwłaszcza ptaki młodociane i zapewne „niezdolne” zimować, słowem frakcja przelotna populacji oddaliła się na SW (południowy – zachód). Te przelotne prowokowały wówczas myszołowy gotowe pozostać do efektownych i dynamicznych „potyczek” czyli agresywnych interakcji z charakterystyczną „prezentacją oręża” przez ptaki, czyli szponów (foto). O ile zatem w niedzielę aż roiło się, także nad miastem Zwoleń, od wszędobylskich ptaków tego gatunku – już w poniedziałek nie widziało się ani jednego. Iście myszołowy zsynchronizowały swoje populacyjne zachowanie ze szczególnie sprzyjającą pogodą i idealnym do odlotu kierunkiem NE wiatru. Jako że zjawisko to miało miejsce na początku października, czyżby zapowiadało wczesną i może srogą zimę? Dodajmy, że od wielu dni na migrację myszołowów i te wydarzenia się zanosiło (foto). Jednak dopiero szczególnie korzystna pogoda, już „niebyła” kolejnego dnia po niedzieli, umożliwiła ekspresję opisanego tu behawioru, zachowania...

   myszolow pola 

   ...

   myszolow na zerowisku 

   ...

   myszolowy interakcja 

   ...

   pola dzialka jesien

   (c) endoors

   3 days from the life of common buzzards under Zwoleń in Mazovia

   Here last Saturday common buzzards already probably filled for the winter, besides other forms, so as tits or the green woodpecker, new feeding grounds, in which in the summer they were absent. Still was on fields under Zwoleniem. Already however of consecutive day, on Sunday, 1.10.2017., some specimens, driven NE (northen – eastern), with easterly wind, especially young birds and probably "incapable" to spend the winter, with word the fleeting faction of the population grew apart on SW (the south-west). The ones fleeting provoked ready common buzzards then to stay to striking and dynamic of "skirmishes" that is of aggressive interactions from characteristic with "presentation of the weapon" by birds, that is of talons (photo). Provided so on Sunday as far as swarmed, also above the city Zwoleń, from intrusive birds of this kind - on Monday didn't already see itself not a single one.Truly common buzzards synchronized their population behaviour with particularly a favourable weather and perfect for the departure with NE direction of the wind. Since this occurrence took place at the beginning of the October, really heralded early and perhaps severe winter? Let us add that for many days to the migration of common buzzards and these events it became overcast (photo). However only a particularly beneficial weather, already "non-existent" of consecutive day after Sunday, enabled the expression of the described here behavior...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 06 października 2017 14:48

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny