eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „Szczygieł”

 • sobota, 11 lutego 2012
  • Zachowanie szczygłów zimą

   Ostatnio obserwowałem dłuższy czas grupę około 20 szczygłów w czasie ich żerowania. Co ciekawe ptaki były tak głodne i zdeterminowane by żerować, że pozwalały się bardzo blisko podejść, a spłoszone mimo mojej bliskiej obecności szybko wracały na żerowisko (foto). Silne ostatnio mrozy powodują powszechnie u ptaków zmniejszenie dystansu ucieczki, mniejszą płochliwość i większą podatność form na obserwację naturalnych zachowań z małej odległości.

   szczygly stado 0987654

   ...

   (c) endoors

   Behaviour of goldfinches in the winter

   Recently I observed the longer time group of about 20 goldfinches during their preying. What's interesting birds were hungry this way and determined in order to prey, that dumped very close climbs themselves, and scared away in spite of my close presence quickly came back to the feeding ground (photo). Strong recently frost causes reducing distance of the escape, the lower timidity and the greater susceptibility of forms to observation of natural behaviours universally at birds from the short distance.

   (c) endoors

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 11 lutego 2012 12:54
 • piątek, 28 sierpnia 2009
  • Przesilenie – ma się ku jesieni…

   …Postanowiłem dzisiaj odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest ogólny status przyrody u schyłku lata i stwierdzam, że jej obecny stan można określić słowem „przesilenie”… Z jednej strony pobrzmiewają jeszcze incydentalnie echa minionej wiosny; z drugiej – można już w wyraźnie większej ilości obserwacji mówić o akcentach jesiennych w życiu zwierząt… Dominuje jednak stan pośredni – stagnacja, bezruch oraz milczenie… Lasy, pola i łąki są ciche i puste, a ściśle – zamieszkujące je zwierzęta wypoczywają i  dyskretnie intensywnie żerują, skoncentrowane na „dochodzeniu do siebie” po wyczerpującym sezonie lęgowym…  Co prawda jeszcze zdarzają się sytuacje typowe dla wiosny: regularnie np. można jeszcze usłyszeć  głosy godowe gołebi – grzywaczy czy sierpówek – co często świadczy o możliwości gniazdowania tych gatunków, ale już tylko „incydentalnie” traktować można takie moje obserwacje przed kilkoma dniami, jak – śpiew łozówki, świstunki leśnej czy pierwiosnka… Innym razem udało mi się przywabić samca kukułki, gdy naśladowałem głos godowy tego gatunku – ptak zainteresował się sytuacją (zatem jego stan fizjologiczny zawierał w sobie jeszcze echo wiosennych motywacji do odzywania się i obrony terytorium!) - zaciekawiony przeleciał kilka razy w pobliżu, lecz oczywiście milczał. Ale już np. gąsiorki prowadzą wciąż aktywne i „stadne” życie rodzinne – usamodzielniające się młode ptaki są dokarmiane przez przez dorosłe i często i wielu miejscach da się usłyszeć nie tylko głosy „prośby o pokarm” młodych, ale też „skrzeki” ostrzegawcze dorosłych (jeszcze też dość często można usłyszeć pokrzewki ostrzegające swoje samodzielne zapewne młode)...

    …Generalnie jednak, pomijając niektóre drapieżne i inne (obserwowałem np. ostatnio rodzinkę krzyżodziobów świerkowych z dokarmianymi i „żebrzącymi” juv.), u ptaków wyraźnie ma miejsce zupełne rozluźnienie więzi rodzinnych i co najwyżej dawne rodziny egzystują wspólnie, ale „każdy sobie rzepkę skrobie” :) w większych grupach z innymi rodzinami (sikory, szpaki, kwiczoły, szczygły,  oknówki, dymówki, krukowate – te np. grupują się już na noclegowiskach, a wcześniej czajki, tworzące teraz często wielkie  skupiska „w miejscach z obfitym żerem” :) , itd.). Odleciały bociany!!... Ma miejsce również  tzw. dyspersja młodych, której przykładem są już w pełni niezależne od rodziców losy usamodzielniających się sów (puszczyków, pójdziek itd.), czy ptaków drapieżnych (np. błotniaków, które już podjęły trud wędrówki na zimowiska; jastrzębi; krogulców itd.). Spotyka się drozdy (śpiewaki, kwiczoły) żerujące na jagodach czeremchy i innych, a od bardzo dawna obserwuję też w pobliżu mojego miejsca zamieszkania dzięcioła dużego, korzystającego z „kuźni” zlokalizowanej w drewnianym słupie - ptak niemal natychmiast po zakończeniu lęgów, zwykle rano i wieczorem, zaczął w ten, właściwy jesieni i zimie, sposób żerować na szyszkach sosny… Ogólnie można napisać, iż – jak wiadomo – późne lato, to czas pierzenia się większości gatunków i intensywnego żerowania – gromadzenia rezerw energetycznych na potrzeby nadchodzącej migracji z lęgowisk na zimowiska…  Stąd taka tu jest i „cisza trwa – wrześniowa”…

   dzduzsl31

   ...dzięcioł pstry duży samiec przy swojej osobliwej "kuźni" na drewnianym słupie...

   okndymsta1

   ...jaskółki oknówki i dymówki gromadzą się w polęgowe, typowe też dla jesieni, stada / wydaje się, iż owe zgrupowania są wyraźnie mniejsze niż zwykle, co świadczy o prawdopodobnych słabszych wynikach lęgów tych ptaków...

   kwiczspie1

   ...kwiczoły (u góry) i śpiewaki już od dawna spożywają przeróżne, dostępne owoce, w tym jagody czeremchy...

   szczygas1

   ...o ile szczygły (po lewej, ptak ad.), tworzą już większe stadka złożone zwykle z kilku rodzin - gąsiorki mają jeszcze "na głowie" usamodzielniające się, lecz wciąż wymagające opieki, lotne młode...

   grzywsier1

   ...mimo schyłku lata zachowania godowe "wykazują" obecnie jeszcze dość często gołębie i jest prawdopodobnym, iż niektóre pary nie zakończyły jeszcze lęgów / po lewej - nawołujący samiec sierpówki; po prawej - samiec grzywacza...

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 28 sierpnia 2009 21:55

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny