eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „sroka”

 • wtorek, 31 stycznia 2017
  • Ma się ku wiośnie

   Oto z każdym dniem przybywa dzikim, dziennym ptakom czasu na zdobywanie pokarmu i odpoczynek (foto). Wzorzec zachowania, to intensywne żerowanie, a potem długi czas stagnacji – trwania nieruchomo w bezpiecznym miejscu, tak, by oszczędzać energię i nie dać się zaskoczyć drapieżcy. Niektóre formy (np. sroki – foto), zajęły nawet biotop czy wręcz rewir lęgowy i godzinami go pilnują przed konkurentami tego samego gatunku…

   dzieciol duzy na stanowisku

   …dzięcioł duży…

   …great spotted woodpecker…

   kwiczol

   …kwiczoł…

   …fieldfare…

   dzwonce i kawka

   …dzwońce i kawka…

   …greenfinches and the jackdaw…

   sroki na legowisku

   …sroki…

   …magpies…

   (c) endoors

   Spring will soon be here

   Here with each passing day he is arriving for wild, daily birds of the time for getting food and the rest (photo). Pattern of the behaviour, this intensive preying, and then long time of the stagnation - lasting motionless in the safe place so that conserve the energy and it isn't possible to surprise the assailant. Some forms (e.g. magpies - photo), they took even a biotope hold whether give the breeding area and with hours are looking him after before competitors of the same kind…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 31 stycznia 2017 14:03
 • poniedziałek, 26 maja 2014
  • Habituacja dwa przykłady

   Ostatnio byłem w Warszawie i z najciekawszych oraz oczywistych dla każdego spostrzeżeń, które się same narzucały, było wszechobecne przyzwyczajenie ptaków do obecności ludzi (przywykanie – habituacja). Było to jak piszę zjawisko nagminne, dotyczyło całej populacji ptaków tego zurbanizowanego środowiska wielkomiejskiego. Jako przykład wręcz „sztandarowy” podam może parę srok, które zbudowały gniazdo na wewnętrznym dziedzińcu kamienic, tak ciasnym, że ledwo mogło tam się utrzymać kilka rachitycznych drzewek o raczej niedużej wysokości (foto). Samiec karmił co jakiś czas małe pisklęta - samica je ogrzewała…

   Następnego dnia już pod Zwoleniem w dolinie rzeki Zwolenki napotkałem w miejscu, gdzie bardzo często przebywają i łowią ryby wędkarze bardziej niż niepłochliwego zająca. Zwierzak dwukrotnie przebiegł drogą tuż obok mnie i nawet jak mnie zauważył oraz zwęszył – prawe nie zareagował, powoli jedynie odbiegł w ustronne miejsce (foto)…

   para srok habituacja

   …para srok w gnieździe na wewnętrznym dziedzińcu kamienicy…

   …pair of magpies in the nest on the inner courtyard of the tenement…

   zajac habituacja

   …niepłochliwy zając szarak…

   …tame hare…

   bez czarny

   …a tu dygresja: już kwitnący krzak czarnego bzu…

   …and here digression: already blooming bush of the black elder…

   (c) endoors

    

   Habituation two examples

   Recently I was in Warsaw and from observations most interesting and obvious for everyone which alone forced themselves, omnipresent accustoming birds to the participation of people was (becoming accustomed - habituation). How I am writing the phenomenon was commonplace, concerned the entire population of birds of this urbanised city environment. Give the example "flagship" I will give a few magpies which built the nest on the inner courtyard of tenements, so tight that barely a few puny trees could there stay about rather a rather small height perhaps (photo). The male has suckled small chicks every now and then - the female warmed them…

   Under Zwoleń town in the valley of the Zwolenka river I already came across the following day in the place, where very often are staying and anglers are fishing more than of tame hare. The animal twice ran with road right next to me and even how he noticed me as well as scented - right didn't react, slowly only ran away into the empty wild place (photo)…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 26 maja 2014 11:19

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny