eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „miasto”

 • poniedziałek, 06 listopada 2017
  • Ciekawe znalezisko

   Dzisiaj obserwacje dzikich ptaków prowadziłem na odcinku miejskim rzeki Zwolenki (foto). Najciekawszym okazało się pewne znalezisko. Oto dość blisko zabudowy natknąłem się na bardzo świeże resztki żerowania samiczki jastrzębia (foto), gdzie ofiarą był gawron! A zatem, jak to zauważyłem nad miastem Zwoleń, każdego ranka o brzasku i wieczorem o zmierzchu jastrzębie nie tylko usiłują polować na krukowate (foto), które wówczas wykonują wspaniałe, stadne ewolucje powietrzne, ale czasem odławiają ofiarę, gawrona czy kawkę. Z innych, wielu ciekawych obserwacji, ponownie trafiły się krzyżodzioby świerkowe (w tym roku spotykam je szczególnie często), a także w ols opadł żerujący, i wiosną lęgowy w tej okolicy, myszołów (foto)...

   Zwolenka w Zwoleniu

   ...krajobraz miejskiego odcinka rzeki Zwolenki...

   ...landscape of the urban stretch of the Zwolenka river...

   oskub gawrona przez jastrzebia

   ...żerowisko jastrzębia – ofiarą gawron...

   ...feeding ground of the goshawk - with victim rook...

   krukowate

   ...krukowate...

   ...corvidae...

   ladujacy myszolow

   ...lądujący myszołów...

   ...landing common buzzard...

   (c) endoors

   Interesting find

   Today I conducted observation of wild birds on the urban stretch of the Zwolenka river (photo). Most interesting a find turned out to be certain. Here enough close the building development I came across very fresh remnants of preying of the female of the goshawk (photo), where the rook was a victim! That is how, I noticed it above the town Zwoleń, of every morning at the break of day dawn and during the evening at dusk goshawks are not only trying to hunt for the corvidae (photo) which then wonderful, gregarious aerial evolutions are carrying out, but sometimes are catching alive the victim, the rook or the jackdawes. From other, of many interesting observation, again red crossbills came up (this year I particularly often meet them), and into alder carr also fell preying, and with spring breeding in these surroundings, common buzzard landing here so (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 06 listopada 2017 19:25
 • niedziela, 01 października 2017
  • Behawioralna plastyczność, mobilność i witalność Natury

   Ostatnio, po wielu dniach niepogody, obserwowałem w dolinie rzeki Zwolenki (foto), dorosłą i doświadczoną czaplę siwą (foto), która usiłowała lądować „na żer” na bardzo małe stawy opodal ruchliwej szosy i w miejscu z intensywną obecnością ludzi na ul. Puławskiej / Jana Pawła II, w pobliżu supermarketu. Wg słusznej oceny ekologicznej mamy tu dowód na tytułową „behawioralną plastyczność i witalność”, a także w tej perspektywie - mobilność Natury i Jej tworów, gdzie to co możliwe, jest też zaraz aktualne i realizowane, zaskakując obserwatora cechą wnikania bytów przyrodniczych w miejsca nawet zdawało by się z konieczności pozbawionych bioróżnorodności...

   czapla siwa ladujaca 

   ...

   czapla siwa w locie z bliska ...

   (c) endoors

   The behavioral plasticity, the mobility and the vitality of the Nature

   Recently, after many days of the bad weather, I observed in the valley of Zwolenka river (photo), adult and experienced grey heron (photo) which tried to land "to the prey" to minute ponds near the busy road and in the place with the intense presence of people at the Puławska Street / of John Paul II, in the vicinity of the supermarket. According to the right ecological evaluation we have evidence here on title "the behavioral plasticity and the vitality", as well as in this prospect - mobility of the Nature and her creatures, where it what possible, is also right away current and carried out, surprising the observer even seemed the feature of penetrating of natural objects into places so that out of necessity deprive oneself biodiversities...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 01 października 2017 17:16
 • sobota, 08 listopada 2014
  • Jesienne gody kawek

   Ostatnio zauważyłem, że młode, nawet tegoroczne kawki, odbywają już teraz jesienią gody. Niektóre z tych młodych ptaków są jeszcze samotne, inne chadzają po osiedlu tu w Zwoleniu w parach, jak to przystało na osobniki dorosłe (foto). A więc zaryzykuję stwierdzenie, ponieważ takie letnie i jesienne zaloty to norma np. u puszczyków czy innych drapieżnych ptaków, już „ma się”, teraz w listopadzie, i na przednówku zimy, na wiosnę. Przynajmniej z perspektywy życia i zwyczajów niektórych ptasich form. I aż miło się robi, że już teraz w świecie wyżej wymienionych gatunków, „rozprawia się już o przyszłej wiośnie”…

    

   mloda i dorsle kawka

   …pojedyncza młoda kawka (4 ujęcia u góry) i ptaki dorosłe (2 na dole)…

   …single young jackdaw (4 presentations at the top) and adult birds (2 at the bottom)…

   (c) endoors

   Autumn mating of jackdaws

   Recently I noticed, that young, even this year's jackdaws, already now hold nuptials in autumn. Some of these young birds are still lonely, other they are going around the housing estate here in Zwoleń in pairs, how it agreed to adult specimens (photo). And so I will risk stating, since such a summer and autumn courtship is a norm e.g. at tawny owls or other predatory birds, already "is", now in November, and during the period preceding the new harvest winters, to spring. At least from the prospect of the life and customs of some bird's forms. And at full blast it is getting, that already now in world of mentioned above kinds, "they are dabating already about the future spring"…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 08 listopada 2014 13:09

Kalendarz

Grudzień 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny