eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „biologia ptaków”

 • środa, 19 października 2016
  • Zdrowie u ptaków

   Pełna sprawność, kondycja, nie wyróżnianie się negatywne i zdrowie u ptaków to bezcenny kapitał, najważniejszy zasób i podstawa wszelkiego sukcesu. I nic dziwnego, skoro tak powszechny wśród ptaków jest sposób – zawód doraźnego, spontanicznego „zbieractwa”. Widać to dobrze po ostracyzmie ze strony innych osobników tego samego gatunku i spadku „życiowych szans” w przypadku kalectwa czy starości (patrz foto). I jedno i drugie oznacza spadek bezpieczeństwa, obligatoryjnie dochodzi do zepchnięcia na margines grupy (stada), taki osobnik traci partnera. Zagadnienie to najlepiej widoczne jest i najłatwiej je obserwować, u krukowatych, gawronów, a zwłaszcza kawek. W miastach spotykamy osobniki zwłaszcza tego ostatniego gatunku z uszkodzonym skrzydłem, niesprawną nogą, czy stare (foto). Taki osobnik szybko traci względy partnera, pożywia się na uboczu i w samotności, z wielu względów ostracyzm ów owocuje narażeniem na presję drapieżników…

   zdrowe kawki

   ...zdrowe kawki w parze…

   …healthy jackdaws in pair…

   stara kawka

   ...kawka – osobnik stary i schorowany…

   …the jackdaw - old and ailing individual…

   chore kawki

   …kawka z kalekim skrzydłem i druga – z uszkodzoną łapką…

   …the jackdaw with the crippled wing and second - with the injured little hand…

   zdrowy chory gawron

   …kaleki i zdrowy gawron…

   …crippled and healthy rook…

   (c) endoors

   Health at birds

   Full fitness, condition, not standing out negative and health at birds these are priceless capital, the important resource and the base of all success. And nothing strange, well in that case I'll be going amongst birds a way is universal - profession temporary, spontaneous "collectings". One can see it well after the ostracism on the part of other individuals of the same kind and the fall in the "chances of a lifetime" in case of the disability or the old age (watch the photo). And one and second a fall means safeties, compulsorily is reaching for pushing the group into the background (herds), the such individuals is losing the partner. This issue best is visible and it is easiest to observe them, at the corvidae, of rooks, but especially jackdaws. In cities we are coming across specimens of especially this last kind with the injured wing, with malfunctioning leg, whether old (photo). The such individuals quickly is losing considerations of the partner, on the out-of-the-way place and in solitude, from many considerations an ostracism is eating that is bearing fruit with exposing to the pressure predators…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 19 października 2016 12:11

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny