eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „lęgi ptaków”

 • piątek, 15 września 2017
  • Wiosenne akcenty w życiu sokołów kobuzów u progu jesieni

   Na przełomie sierpnia i września 2017 roku wybrałem się do rewiru lęgowego sokołów kobuzów (foto). Jak w przypadku większości ptaków drapieżnych Puszczy Kozienickiej doszło do znacznego opóźnienia w przebiegu lęgów. Oto 3 młode kobuzy (foto) przebywają jeszcze w najbliższym sąsiedztwie gniazda, a dorosłe "dwoją się i troją", by przygotować potomstwo do samodzielnego życia i odlotu na zimowisko do Afryki. Młode sokoły zaczepiają inne ptaki drapieżne, a nawet kruki, w behawiorze (zachowaniu się) żądania pokarmu. Ciekawą osobliwością tego lęgu kobuzów jest fakt, że z kolei krogulce, które gnieżdżą się opodal, niemal pasożytują na lęgu sokołów i podbierają młodym kobuzom przynoszony przez rodziców pokarm (foto)...

   rewir legowy sokolow kobuzow

   ...Rewir lęgowy sokołów kobuzów w Puszczy Kozienickiej...

   ...Breeding area of falcons of northern hobbies in the The Kozienice Forest...

   mlody kobuz 

   ...

   mlode kobuzy

   ...Młode kobuzy...

   ...Young northern hobbies...

   krogulec i kobuz

   ...Młody kobuz na gałęzi i krogulec w locie...

   ...Young northern hobby on the branch and sparrowhawk in flight...

   (c) endoors

   Spring stresses in the life of falcons of northern hobbies at the threshold of the autumn

   At the turn of the August and September 2017 I went to the breeding area of falcons of northern hobbies (photo). How in case of the majority for Kozienice Forest it sought bird of prey of the Forest up to the considerable delay in the course of hatchings. These are 3 young northern hobbies (photo) are staying nests still in the most immediate neighbourhood, and adult "are splitting themselves and are tripleing" in order to prepare the offspring for the independent living and the departure to the winter resort to Africa. Young falcons are fastening other bird of prey, not to say ravens, in the behavior (for behaving) of demanding food. A fact is an interesting curiosity of this hatching of northern hobbies, that next breeding sparrowhawks which are crowding together close by, almost they parasitize the hatching of falcons and are filching food brought by parents to young northern hobbies (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 15 września 2017 22:34
 • poniedziałek, 22 maja 2017
  • Kolejny dobry rok w lęgach sów puszczyków

   Kilka dni wstecz obserwowałem płazy, ptaki, w tym sowy puszczyki w dolinie rzeki Zwolenki (Obszar Natura 2000) i w jednym z parków dworskich niedaleko miasta Zwoleń. Obok uwielbianych przeze mnie odgłosów godowych kumaków nizinnych, rzekotek drzewnych i ropuch zielonych poobserwowałem życie rodzinne sów puszczyków (foto). W tym miejscu było aż 5 lotnych, tegorocznych piskląt tego gatunku sowy oraz para ptaków dorosłych! Przeciętnie spotykam w tym roku od 3 do 4 młodych – przychówek aż 5 pisklaków jest wręcz rekordowy i świadczy o fakcie pomyślności w życiu sów. I to cieszy mnie szczególnie, jako że sowy te są moim ulubionym obiektem obserwacji…

   pull SXA wieczorem

   ...

   (c) endoors

   Next good year in hatchings / breeding of owls of tawny owls

   Backwards I observed a few days amphibians, birds, including owls tawny owls in the valley of the Zwolenki river (Area Nature 2000) and in one of court parks near the town Zwoleń. By sounds adored by me of mating lowland fire-bellied toads, tree frogs and green toads I watched family life of owls of tawny owls (photo). There were as many as 5 volatile, this year's chicks of these species of the owl and pair of adult birds in this place! On average I am meeting this year from 3 to 4 young - the offspring of as many as 5 chicks is straight out record-breaking and is attesting to the fact of the auspiciousness in the life of owls. And what's more he pleases me peculiarly, since these owls are my favourite object of observation…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 22 maja 2017 18:03

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny