eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „Piątkowy Stok”

 • niedziela, 26 listopada 2017
  • Tajemnica Piątkowego Stoku

   Od wielu lat tam nie byłem. Dopiero wczoraj poszliśmy na naszą wyprawę ornitologiczną nad rzeczkę Piątkowy Stok w Zwoleniu (foto). Było niezmiernie ciekawie, a nawet na koniec powiało grozą (foto). Najpierw spotkaliśmy dwie rywalizujące o żerowisko czaple siwe (foto). Po chwili na W podążył zmęczony agresją siedmiu kawek myszołów zwyczajny (foto). Spotkaliśmy dzięcioła zielonego (foto), a następnie czarnego kującego dziuplę (foto). Na bardzo małej przestrzeni zgromadziło się blisko siebie aż do 60 bażantów. Trzykrotnie napotkaliśmy sarny, a nawet znaleźliśmy zrzut poroża jednej z nich (foto). Gdy już minęliśmy „drugi ols” nad brzegiem rzeki, w miejscu gdzie przed wojną był most, omal nie wszedłem na niemiecki pocisk od moździerza, niewybuch! (foto) Obok leżał wirnik z kolei od takiej samej broni, tyle, że od pocisku rosyjskiego. Niezwykłe i niesamowite! Znaleziskiem zajęły się z naszej inicjatywy odpowiednie służby...

   czaple siwe rywale

   ...czaple siwe...

   ...grey herons...

   kawki myszolow

   ...atakowany przez kawki myszołów...

   ...common buzzard attacked by jackdawes...

   krajobraz P Stoku

   ...krajobraz Piątkowego Stoku...

   ...landscape of the Friday Slope (Piątkowy Stok)...

   dzieciol zielony

   ...dzięcioł zielony...

   ...green woodpecker...

   dzieciol czarny przy dziupli

   ...dzięcioł czarny przy dziupli...

   ...black woodpecker by the hole...

   sarna i jej poroze

   ...sarna i jej poroże...

   ...the roe deer and her antlers...

   pocisk niemiecki mozdzierz II woja swiatowa

   ...pocisk od niemieckiego moździerza z okresu II Wojny Światowej, niewybuch...

   ...bullet from the German mortar from the period of the World War II, unexploded bomb...

   krajobraz Piatkowy Stok

   ...

   Piatkowy Stok krajobraz

   ...

   (c) endoors

   Secret of the Friday Slope (of the Piątkowy Stok River)

   For many years there I wasn't. Only yesterday we went to our ornithological expedition to the small river Friday Slope in Zwoleń (photo). It was exquisitely curiously, and what's more in the end danger was perceptible (photo). At first we came across two grey herons competing for the feeding ground (photo). After a moment on common buzzard in headed tired with aggression of seven jackdawes (photo). We came across the green woodpecker (photo), and then black hammering the hidey-hole (photo). On the minute space it gathered close oneself all the way to 60 pheasants. Three times we came across roe deer, and what's more we found the airdrop of antlers of one of them (photo). When we already passed "the other alder carr" on the river bank, in the place where before the war the bridge was, I almost went the German bullet up from the mortar, unexploded bomb! (photo) Beside a rotor lay next from the same weapon, but from the Russian bullet. Unusual and remarkable! From our initiative competent services dealt with the find...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 26 listopada 2017 18:38

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny