eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „tropy zwierząt”

 • czwartek, 20 grudnia 2018
  • Frapujące wyniki tropienia zwierząt w Zwoleniu

   W ubiegły wtorek, w związku z opadami śniegu w ostatnim czasie, przez około godzinę byłem na rekonesansie tropicielskim w rejonie cmentarzy w Zwoleniu. Okazało się, że na „starej” nekropolii zadomowiła się żerująca tu już w dzień kuna domowa. Spotkałem także tropy gryzoni i ryjówek aksamitnych. Natomiast na „nowym” cmentarzu ze zdumieniem znalazłem tropy jenota oraz kilku zajęcy i lisa oraz kota, które ostatniej nocy weszły i wyszły na ośnieżony trawnik tej nekropolii przez wąską furtę w SW obiektu. Jak w poprzednim miejscu – stwierdziłem, że zwierzęta tu żerowały. Nie tylko tu zresztą ta bioróżnorodność była obecna. Po drugiej stronie płotu cmentarzy, od S, ponownie napotkałem tropy lisa, zajęcy, kota, psów i kilku saren w stadzie, w tym osobnika młodego, z tej wiosny, o wyraźnie mniejszym tropie...

   ...

   tropy gryzoni

   

   ...tropy gryzoni...

   ...tracks of rodents...

    

   ...zapraszam na tropicielskie wyprawy! Patrz:

   ...I' am inviting to tracking expeditions! Look:

    
   http://wyprawyendoors.blox.pl/html
    
   http://wyprawyczarnolas.blox.pl/html
    

   - do zobaczenia na tropieniach „po białym tropie”!! :)

   - for seeing on tracking "along the white track"!! :)

    

   (c) endoors

    

   Fascinating results of tracking animals in Zwoleń

   Last Tuesday, in relation to snowfalls in the recent time, through about hour I was on the tracking reconnaissance in the area of graveyards in Zwoleń. It turned out, that on "old" of necropolis a stone marten preying here already in the day settled in. I came across also tracks of rodents and common shrews. However on "new" graveyard in astonishment I found tracks of the raccoon dog and a few hares and the fox and the cat, which accessed the last night and left to the snowy lawn of this necropolis through the narrow gate in SW of the object. Like in the previous place - I stated that animals here had preyed. Here as a matter of fact this biodiversity was not only current. On the other side, from the S, again I came across the fence of graveyards tracks of the fox, hares, the cat, dogs and a few roe deer in the herd, in it of young specimen, from this spring, about the clearly smaller track...

    

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 20 grudnia 2018 04:07

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny