eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „kormoran”

 • poniedziałek, 02 października 2017
  • Aktualności z jesiennej doliny rzeki Zwolenki

   Najpierw ku mojemu zdziwieniu na stawie w pobliżu oczyszczalni ścieków (foto), (tzw. „Dół Sokala”), napotkałem siedzącego na kikucie olchy młodego kormorana (foto). Wkrótce okazało się, że łącznie ptaków jest aż cztery! Prawdopodobnie rodzina tego gatunku po chwili oddaliła się w szyku klucza na SSE (południowy – wschód), (foto). Następnie w dolinę pomknęła żerująca, młoda dymówka. Jednak kołujący w tej okolicy jastrząb, dorosła samiczka, okazał się jeszcze bardziej interesujący (foto). Drapieżca ostatecznie w „łownym” locie powędrował w dół rzeki Zwolenki (Obszar Natura 2000). Opodal na polach przez długą chwilę niemal wiosenny śpiew i lot tokowy „uciął” sobie samczyk skowronka. Z wielu innych form ptaków wyróżniły się niepłochliwe raniuszki (foto), śpiewający strzyżyk i obecna już w samym mieście pleszka w szacie spoczynkowej. Odnotowałem także późno w tym roku śpiewające jesienią samczyki pierwiosnka oraz obserwowałem kilka świergotków drzewnych i jednego świergotka łąkowego...

   dol Sokala k Zwolenia

   ...staw – miejsce obserwacji kormoranów...

   ...pond - place of observation of cormorants...

   kormoran na stawie 

   ...

   kormorany klucz

   ...kormorany...

   ...cormorants...

   Zwolenka i jastrzab

   ...okolica doliny rzeki Zwolenki z obserwacją jastrzębia...

   ...surroundings of the valley of the Zwolenka river with observation of the goshawk...

   jastrzab samiczka w locie

   ...jastrząb, dorosła samiczka...

   ...goshawk, adult female...

   raniuszek

   ...raniuszek...

   ...long-tailed tit...

   (c) endoors

   News from the autumn valley of the Zwolenka river

   At first to my surprise on the pond in the vicinity of the sewage treatment plant (photo), (so-called "Sokala Hole"), I came across the young cormorant sitting on the stump of the alder tree (photo). Soon it turned out, that altogether of birds it is as far as four! The family of this kind probably after a moment grew apart in the chic of the key on SSE (the south-east), (photo). Next into the valley a preying, young barn swallow dashed. Goshawk however circling in these surroundings, adult female, turned out to be even more interesting (photo). Assailant after all in "game" flight downriver Zwolenka walked (Area Nature 2000). Close by on fields through the long moment the almost spring singing and the course flight "cut" for oneself male of the skylark. From many other forms of birds tame long-tailed tits stood out (photo), singing wren and current already in very city redstart in the winter robe. I also recorded males of the chiff-chaff late singing in their autumn voice - this year as well as I watched a few tree pipits and one meadow pipit...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 02 października 2017 19:50

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny