eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „tropienie”

 • czwartek, 20 grudnia 2018
  • Frapujące wyniki tropienia zwierząt w Zwoleniu

   W ubiegły wtorek, w związku z opadami śniegu w ostatnim czasie, przez około godzinę byłem na rekonesansie tropicielskim w rejonie cmentarzy w Zwoleniu. Okazało się, że na „starej” nekropolii zadomowiła się żerująca tu już w dzień kuna domowa. Spotkałem także tropy gryzoni i ryjówek aksamitnych. Natomiast na „nowym” cmentarzu ze zdumieniem znalazłem tropy jenota oraz kilku zajęcy i lisa oraz kota, które ostatniej nocy weszły i wyszły na ośnieżony trawnik tej nekropolii przez wąską furtę w SW obiektu. Jak w poprzednim miejscu – stwierdziłem, że zwierzęta tu żerowały. Nie tylko tu zresztą ta bioróżnorodność była obecna. Po drugiej stronie płotu cmentarzy, od S, ponownie napotkałem tropy lisa, zajęcy, kota, psów i kilku saren w stadzie, w tym osobnika młodego, z tej wiosny, o wyraźnie mniejszym tropie...

   ...

   tropy gryzoni

   

   ...tropy gryzoni...

   ...tracks of rodents...

    

   ...zapraszam na tropicielskie wyprawy! Patrz:

   ...I' am inviting to tracking expeditions! Look:

    
   http://wyprawyendoors.blox.pl/html
    
   http://wyprawyczarnolas.blox.pl/html
    

   - do zobaczenia na tropieniach „po białym tropie”!! :)

   - for seeing on tracking "along the white track"!! :)

    

   (c) endoors

    

   Fascinating results of tracking animals in Zwoleń

   Last Tuesday, in relation to snowfalls in the recent time, through about hour I was on the tracking reconnaissance in the area of graveyards in Zwoleń. It turned out, that on "old" of necropolis a stone marten preying here already in the day settled in. I came across also tracks of rodents and common shrews. However on "new" graveyard in astonishment I found tracks of the raccoon dog and a few hares and the fox and the cat, which accessed the last night and left to the snowy lawn of this necropolis through the narrow gate in SW of the object. Like in the previous place - I stated that animals here had preyed. Here as a matter of fact this biodiversity was not only current. On the other side, from the S, again I came across the fence of graveyards tracks of the fox, hares, the cat, dogs and a few roe deer in the herd, in it of young specimen, from this spring, about the clearly smaller track...

    

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 20 grudnia 2018 04:07
 • piątek, 20 czerwca 2014
  • Gołębie grzywacze na jagodziskach

   Około półtora tygodnia wstecz, na kilka dni przed pojawieniem się w mieście pierwszych osób handlujących jagodami, dorosłe gołębie grzywacze, te, które jeszcze nie miały samodzielnych młodych, zaczęły je karmić tymi właśnie „owocami lasu”. Pod gniazdami i w miejscach, gdzie przebywały podloty tego gatunku z miejsca dało się zauważyć charakterystyczne, fioletowo – niebieskie odchody (foto). I to nastąpiło jak co roku wyraźnie wcześniej, jak piszę, nim o owocowaniu jagód dowiedzieli się ludzie.

   pull grzywacze jagody 

   ....

   (c) endoors

   Pigeon ringdoves on bilberries

   About one and a half week backwards, a few days before the appearance in the town of the first persons trading in bilberries, adult pigeon ringdoves, the ones which not yet they had independent young, started feeding them the very with "fruits of forest". Under nests and in places, where underwent subflights of this kind right away it was possible to notice characteristic, blue excrement. And what's more took place like every year clearly earlier how, I am writing, before people learnt about bearing fruit of bilberries.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 20 czerwca 2014 12:31

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny